Username:  Passwort:
  
  
 
 
Worldinvestor2018
You are in a chat pool of investors trader Edward Lapert. Edward Lapert is one of the most successful and well-known traders in the US, he trades on the New York stock market. Every day from 7.00 am L...
Mehr anzeigen
https://t.me/optimalpool
Eduard Kohl
Gestern um 00:12
Visionaries of Bitcoin history know what you get here.

To achieve financial freedom with a one-time use.
From the first day of March (2017) with a rise in price over 5000% profit.
Already listed on 4 stock exchanges ... ↘↘↘
Bitforex - ✅ Yobit - ✅ Exrates -✅ Topbtc -✅
You determine your own use!
To receive daily fresh coins in your money market.

You can sell or multiply to duplicate your winnings
and sell at a later date.
More info
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
LAM HẰNG
19. September um 12:36
Tuyển các ace leader có khả năng phát triển Maxter IB có kinh nghiệm trong thị trường cổ phiếu chứng khoáng , forex ...v.v. :point_down: kích vào đường link để tìm hiểu thêm https://forexswissmarkets.blogspot.com/ hình thức phát triển Maxter IB ☀️☀️☀️ Hỗ trợ mở tài khoản FOREX tại sàn nhận ngay các ưu đãi: sau khi đăng ký đường link liên kết : Tuyển các ace leader có khả năng phát triển Maxter IB có kinh nghiệm trong thị trường cổ phiếu chứng khoáng , forex ...v.v. :point_down:... Mehr anzeigen
HÃY ĐẾN VỚI SWISS MARKETS SÀN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI ĐẾN TỪ CHÂU ÂU
forexswissmarkets.blogspot.com
Gefällt 0
Nguyen Manh
19. September um 03:46
https://lopte.pro/iNn2a2 bạn ơi hay sử dụng link liên kết rút gọn này để có thể kiêm 20$ mỗi ngày.rất dơn giản và dễ chơi
Gefällt 3
Business Online
19. September um 00:52
Who interested in bitcoin investment? - http://goo.gl/Zu8sVS
Gefällt 1
Pepounto
18. September um 06:12
"Earn up to $ 70 per week thanks to a very serious PTC site.Nothing invested anything to pay, only to be able to work at least 1h or 2h looking at ads of 5seconds"

http://sprizads.com/?ref=Pepounto61
Gefällt 2
Dương Quế Đăng ký được ko đó bạn
18. September um 06:20
Dương Quế Đăng ký được ko đó bạn
18. September um 06:20
 1
Dương Quế Đăng ký được ko đó bạn
18. September um 06:20
Pepounto tốt
18. September um 06:36
nguyen thai binh việt nam chưa được nhe
19. September um 07:32
David Stephens
13. September um 11:26
Dear members! Lot № 991 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.85% to 13.50%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
You can view and join @optimalpool right away.
t.me
Gefällt 2
1
David Stephens
12. September um 08:17
Dear members! Lot № 949 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 6.10% to 14.10%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
You can view and join @optimalpool right away.
t.me
Gefällt 5
Dương Quế Chơi gi vậy bạn
12. September um 08:18
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 3416.00 USD to wallet: U15717157. For lot No.949. Please accept. Thank you!
12. September um 09:15
David Stephens Tất cả thông tin trong nhóm Chúng tôi kiếm được trong một nhóm trên rất nhiều để đi đến nhóm có thể ở liên kết này
12. September um 09:30
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: f57b49a9-d853-4216-a182-8c31dc180d7b From: royal.cash@tutanota.com Amount: 99 999.00 USD Note: Income by lot №2118.
12. September um 10:21
David Stephens TRANSACTION NUMBER debb5950-4f9c-441e-991f-17cf1ff3805e AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0002 Verified NOTE For lot No. 949.
12. September um 15:01
David Stephens 09.12.18 08:59 Account Transfer -1100.00 Sent Payment: 1100.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 228066654. Memo: For lot No. 949.
12. September um 15:02
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: f900e967-94e7-4d14-bf1e-6b1ca73f4d89 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -1 200.00 USD Fee: No commission Sent: 1 200.00 USD Note: For lot No. 949.
12. September um 15:02
David Stephens Mr. W. Vergnaud, my amount of $2700 to btc wallet for lot # 949 was transfer.
12. September um 15:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER 6825267a-6e6b-4d3b-b40a-da4664e96d6a AMOUNT OF TRANSFER 750.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 750.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0002 Verified NOTE For lot No. 949.
12. September um 15:03
David Stephens The funds have been successfully sent! TRANSACTION NUMBER ea8b3398-03a6-4683-b6be-0e2cebcfecdb FROM WALLET U 2380 4000 0341 AMOUNT OF TRANSFER 150.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 150.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0002 Verified NOTE For lot No. 949.
12. September um 15:03
David Stephens 09.12.18 12:58 Account Transfer -2380.00 Sent Payment: 2380.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 228066869. Memo: For lot No. 949.
12. September um 15:19
David Stephens TRANSACTION NUMBER 26f4cc10-da8c-4150-9245-cc68b75508a5 AMOUNT OF TRANSFER 7 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0002 Verified NOTE For lot No. 949.
12. September um 16:02
David Stephens TRANSACTION NUMBER 72d6b526-3b12-49f5-94ec-8a15d45565e0 AMOUNT OF TRANSFER 30 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 30 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0002 Verified NOTE For lot No. 949.
12. September um 17:38
David Stephens
12. September um 08:16
Dear members! Lot № 927 is closed.
The profit from the share transaction is 6.40%
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
You can view and join @optimalpool right away.
t.me
Gefällt 1
2
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 8dcf2938-909b-45af-b71c-f8a9710c3140 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 12 768.00 USD Note: Income by lot №927.
12. September um 08:18
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 15d4bc9a-723b-48db-be28-d9b188b0989c From: royal.cash@tutanota.com Amount: 4 404.96 USD Note: Income by lot №927.
12. September um 08:40
My My Free 10$ when register an account Web mới xem ads, ăn $ mời ae đăng ký , log vô cũng có tiền: https://coinheaps.com/join/1cc22d6 , rút tiền qua paypal
12. September um 08:47
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b3878002-d1d1-4a5e-ac10-581ead925bb1 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 3 192.00 USD Note: Income by lot №927.
12. September um 15:02
David Stephens
11. September um 09:57
Để thực hiện mua hàng, thực hiện chuyển khoản cho một trong các ví tiền này, trong phần nhận xét ghi chú của việc chuyển khoản, chỉ định số lô để tham gia vào nó
Lô № 927 đang mở.
Số tiền tối thiểu để tham gia - 100 đô la
Chi tiết thanh toán:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 5
2
David Stephens TRANSACTION NUMBER 5cbc0938-bb12-45bb-be8d-c328b163939e AMOUNT OF TRANSFER 30 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 30 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 2118.
11. September um 09:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER 9a6efc4b-b393-433a-9224-cf9b35f6ac17 AMOUNT OF TRANSFER 70 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 70 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 2118.
11. September um 09:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER b94cbb53-fb98-49ec-980d-15e66eb3dfad AMOUNT OF TRANSFER 6 080.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 080.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 11:23
David Stephens My amount of $2400 was sent to l wallet 3Nh...RFm for lot # 927, Mr. W. Vergnaud.
11. September um 12:30
David Stephens TRANSACTION NUMBER 12fbedc6-5bbd-4816-b35e-24210ee4328b AMOUNT OF TRANSFER 10 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 10 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927
11. September um 12:35
David Stephens TRANSACTION NUMBER d186a326-61cd-4122-9c19-875d88c1e2cf AMOUNT OF TRANSFER 4 140.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 140.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 12:57
David Stephens The funds have been successfully sent! TRANSACTION NUMBER 03c0acd3-8b55-4915-92c3-919aa80c688d FROM WALLET U 2380 4000 0341 AMOUNT OF TRANSFER 150.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 150.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified
11. September um 13:17
David Stephens Account Transfer -5200.00 Sent Payment: 5200.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227967753. Memo: For lot No. 927.
11. September um 13:57
David Stephens TRANSACTION NUMBER c0e2d50e-3fc8-4e1b-a7f0-35e4623a8ff0 AMOUNT OF TRANSFER 5 600.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 600.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 13:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER 5bfe797f-5fa9-4a3c-8c8d-6598d20d9a34 AMOUNT OF TRANSFER 10 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 10 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 14:07
David Stephens TRANSACTION NUMBER b64eb351-89a2-44d9-8f61-19de689754b0 AMOUNT OF TRANSFER 9 500.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 9 500.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 14:15
David Stephens TRANSACTION NUMBER dd8f16d2-baf8-413e-af94-94d81c9f4b71 AMOUNT OF TRANSFER 4 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 15:18
David Stephens TRANSACTION NUMBER 791821de-7ece-422d-ad04-80ed69f3c9f9 AMOUNT OF TRANSFER 40 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 40 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 16:26
David Stephens TRANSACTION NUMBER 8858c38d-9942-4c46-9465-d2321c5218f0 AMOUNT OF TRANSFER 3 650.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 650.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 16:30
David Stephens
11. September um 08:13
Dear members! Lot № 927 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.90% to 13.70%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 4
1
David Stephens TRANSACTION NUMBER 90a88916-8274-4798-be46-1073c58e91dc AMOUNT OF TRANSFER 7 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 08:30
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 3226.00 USD to wallet: U15717157. For lot No.927. Please accept. Thank you!
11. September um 09:10
David Stephens TRANSACTION NUMBER d2e16a9d-58c1-4702-aac6-054ca6912b8c AMOUNT OF TRANSFER 7 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 09:11
David Stephens TRANSACTION NUMBER a12e2793-4285-4306-8291-f3c0e262ffb6 AMOUNT OF TRANSFER 3 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 09:26
David Stephens TRANSACTION NUMBER 5cbc0938-bb12-45bb-be8d-c328b163939e AMOUNT OF TRANSFER 30 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 30 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 2118.
11. September um 09:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER 9a6efc4b-b393-433a-9224-cf9b35f6ac17 AMOUNT OF TRANSFER 70 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 70 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 2118.
11. September um 09:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER b94cbb53-fb98-49ec-980d-15e66eb3dfad AMOUNT OF TRANSFER 6 080.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 080.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 11:23
David Stephens TRANSACTION NUMBER 791821de-7ece-422d-ad04-80ed69f3c9f9 AMOUNT OF TRANSFER 40 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 40 00.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 11:24
David Stephens My amount of $2400 was sent to l wallet 3Nh...RFm for lot # 927, Mr. W. Vergnaud.
11. September um 12:30
David Stephens TRANSACTION NUMBER 12fbedc6-5bbd-4816-b35e-24210ee4328b AMOUNT OF TRANSFER 10 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 10 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927
11. September um 12:35
David Stephens TRANSACTION NUMBER d186a326-61cd-4122-9c19-875d88c1e2cf AMOUNT OF TRANSFER 4 140.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 140.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 12:57
David Stephens The funds have been successfully sent! TRANSACTION NUMBER 03c0acd3-8b55-4915-92c3-919aa80c688d FROM WALLET U 2380 4000 0341 AMOUNT OF TRANSFER 150.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 150.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified
11. September um 13:17
David Stephens Account Transfer -5200.00 Sent Payment: 5200.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227967753. Memo: For lot No. 927.
11. September um 13:57
David Stephens TRANSACTION NUMBER c0e2d50e-3fc8-4e1b-a7f0-35e4623a8ff0 AMOUNT OF TRANSFER 5 600.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 600.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 13:59
David Stephens TRANSACTION NUMBER 5bfe797f-5fa9-4a3c-8c8d-6598d20d9a34 AMOUNT OF TRANSFER 10 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 10 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 14:07
David Stephens TRANSACTION NUMBER b64eb351-89a2-44d9-8f61-19de689754b0 AMOUNT OF TRANSFER 9 500.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 9 500.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 14:15
David Stephens TRANSACTION NUMBER dd8f16d2-baf8-413e-af94-94d81c9f4b71 AMOUNT OF TRANSFER 4 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 15:18
David Stephens TRANSACTION NUMBER 8858c38d-9942-4c46-9465-d2321c5218f0 AMOUNT OF TRANSFER 3 650.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 650.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 927.
11. September um 16:31
David Stephens
11. September um 08:12
Dear members! Lot № 901 is closed.
The profit from the share transaction is 6.25%
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 3
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 35cf85ba-b885-42ad-a0cd-d88544669089 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 99 999.00 USD Note: Income by lot №2099.
11. September um 08:38
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: a3fda92f-8072-4ce5-a2d9-c7198acf197e From: royal.cash@tutanota.com Amount: 48 351.00 USD Note: Income by lot №2099.
11. September um 08:38
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b972df82-c992-4913-8ca1-b8df69bfdfdc From: royal.cash@tutanota.com Amount: 37 187.50 USD Note: Income by lot №901.
11. September um 08:57
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: c3566483-6bdc-4763-b844-d331406a3114 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 7 437.50 USD Note: Income by lot №901.
11. September um 09:14
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 60ae0d91-4b58-4acc-8478-ceef9ce5ad0c From: royal.cash@tutanota.com Amount: 5 312.50 USD Note: Income by lot №901.
11. September um 09:40
David Stephens 09.11.18 07:14 Account Receive +2125.00 Received Payment 2125.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227930852. Memo: Income by lot №901.
11. September um 10:25
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 60ae0d91-4b58-4acc-8478-ceef9ce5ad0c From: royal.cash@tutanota.com Amount: 5 312.50 USD Note: Income by lot №901.
11. September um 10:33
David Stephens 09.11.18 07:18 Account Receive +10625.00 Received Payment 10625.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227931171. Memo: Income by lot №901.
11. September um 11:24
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b792fe99-bb01-4f9e-9c1e-80cd4261f61b From: royal.cash@tutanota.com Amount: 7 437.50 USD Note: Income by lot №901.
11. September um 11:30
David Stephens
10. September um 14:33
https://t.me/optimalpool
Gefällt 2
Nguyễn Văn Dũng Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một bến đỗ lâu dài và uy tín. Golden-Tea là một webgame trồng cây chè thu hoạch lá, đã tồn tại 3 năm. Website từ Nga và rất uy tín. Thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 10.000 coins, bạn sẽ mua được 1 bụi cây nhỏ, bạn chỉ việc trồng lên vườn, tắt trình duyệt đi, khi nào login vào thu hoạch lá và bán đi là được. Để năng suất đẻ lá nhanh, bạn có thể mua 1 cây chè vàng to, khi đó bạn được tặng thêm 1 cây chè vàng nữa. Từ đó, bạn tái thường xuyên rồi thu hoạch. Công việc nhẹ nhàng, nói chung bạn không cần làm gì nhiều mà vẫn có tiền. Chú ý: Các bạn chỉ được phép đăng ký 1acc trên 1 địa chỉ IP, nếu bạn cố tình đăng ký 2 nick các bạn sẽ bị khóa tài khoản, mặc dù hằng ngày các bạn vẫn thu hoạch được lá và bán ra Gold nhưng không thể rút tiền về. Muốn mở lại tài khoản các bạn sẽ bị phạt 100RUB (Tương đương 41879.22 Đồng). Hiện tôi đã có 1 vườn chè, mỗi ngày một cây cho tôi 1usd, cả vườn có 100 cây cho tôi 100usd mỗi ngày. Điểm hay của dự án là cây trồng một lần nhưng được thu hoạch là mãi mãi. Các bạn hãy đăng ký theo link: https://golden-tea.me/?ref=1444044 (Giải đáp thắc mắc, xin tư vấn hãy liên hệ với tôi qua Zalo 01648776482)
10. September um 16:03
David Stephens
10. September um 14:32
Tôi thấy bạn quan tâm đến thu nhập tốt, trong trường hợp đó, hãy đến nhóm này, nơi có những người thành công biết cách kiếm tiền tốt
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 5
Phan Phước tt nha :v
10. September um 14:33
Lê Thiện https://youtu.be/bAB7bucyjwI
10. September um 14:51
Nguyễn Văn Dũng Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một bến đỗ lâu dài và uy tín. Golden-Tea là một webgame trồng cây chè thu hoạch lá, đã tồn tại 3 năm. Website từ Nga và rất uy tín. Thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 10.000 coins, bạn sẽ mua được 1 bụi cây nhỏ, bạn chỉ việc trồng lên vườn, tắt trình duyệt đi, khi nào login vào thu hoạch lá và bán đi là được. Để năng suất đẻ lá nhanh, bạn có thể mua 1 cây chè vàng to, khi đó bạn được tặng thêm 1 cây chè vàng nữa. Từ đó, bạn tái thường xuyên rồi thu hoạch. Công việc nhẹ nhàng, nói chung bạn không cần làm gì nhiều mà vẫn có tiền. Chú ý: Các bạn chỉ được phép đăng ký 1acc trên 1 địa chỉ IP, nếu bạn cố tình đăng ký 2 nick các bạn sẽ bị khóa tài khoản, mặc dù hằng ngày các bạn vẫn thu hoạch được lá và bán ra Gold nhưng không thể rút tiền về. Muốn mở lại tài khoản các bạn sẽ bị phạt 100RUB (Tương đương 41879.22 Đồng). Hiện tôi đã có 1 vườn chè, mỗi ngày một cây cho tôi 1usd, cả vườn có 100 cây cho tôi 100usd mỗi ngày. Điểm hay của dự án là cây trồng một lần nhưng được thu hoạch là mãi mãi. Các bạn hãy đăng ký theo link: https://golden-tea.me/?ref=1444044 (Giải đáp thắc mắc, xin tư vấn hãy liên hệ với tôi qua Zalo 01648776482)
10. September um 16:03
David Stephens
10. September um 10:02
Dear members! Lot № 901 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.75% to 14.15%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 3
1
David Stephens TRANSACTION NUMBER 416cf5bf-08ea-4764-8b2f-04d9d5bebfca AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 901.
10. September um 10:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER dc8572b8-e65e-46da-87fd-b78e5ef9dd73 AMOUNT OF TRANSFER 2 400.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 2 400.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 901.
10. September um 10:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER 7ebd9de3-fef3-4d0e-8b01-d74987d7540b AMOUNT OF TRANSFER 25 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 25 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 901.
10. September um 10:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER 44147ce9-1d56-4562-a37e-b865846f9efb AMOUNT OF TRANSFER 7 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 901.
10. September um 10:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER ccacd648-54c4-4faf-8fbb-f1f412f87c75 AMOUNT OF TRANSFER 35 500.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 35 500.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 901.
10. September um 10:04
David Stephens 09.10.18 08:28 Account Transfer -2000.00 Sent Payment: 2000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227809380. Memo: For lot No. 901.
10. September um 10:04
David Stephens 09.10.18 08:30 Account Transfer -10000.00 Sent Payment: 10000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227809525. Memo: For lot No. 901.
10. September um 10:04
David Stephens TRANSACTION NUMBER 6e0f12d0-76a4-4183-aadd-9bdb317f4896 AMOUNT OF TRANSFER 6 400.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 400.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No.901.
10. September um 10:04
David Stephens TRANSACTION NUMBER cdf7a9a7-ea46-422b-8b0a-683bdba470fc AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No.901.
10. September um 10:07
My My Free 10$ when register an account Web mới xem ads, ăn $ mời ae đăng ký , log vô cũng có tiền: https://coinheaps.com/join/1cc22d6 , rút tiền qua paypal
10. September um 11:01
David Stephens TRANSACTION NUMBER d77e20aa-11ac-4ee7-be61-d3b18ef771b5 AMOUNT OF TRANSFER 5 160.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 160.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE P1004255346 For lot No. 901.
10. September um 11:19
David Stephens 09.10.18 08:31 Account Transfer -88000.00 Sent Payment: 88000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227809696. Memo: For lot No. 2099.
10. September um 11:21
David Stephens TRANSACTION NUMBER eddaf27f-0883-44f5-84c5-15d8370d5c93 AMOUNT OF TRANSFER 7 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No.901.
10. September um 13:12
David Stephens TRANSACTION NUMBER a7c5b369-fcc3-4e1a-b358-b334ef907461 AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No.901.
10. September um 14:18
David Stephens My transfer amout of $2200 to address 3N...RFm is for lot # 901, Mr. W.Vergnaud
10. September um 15:06
David Stephens 09.10.18 16:20 Account Transfer -7300.00 Sent Payment: 7300.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227809464. Memo: For lot No. 901.
10. September um 17:34
David Stephens
09. September um 12:23
Hello, if you are interested in daily income from 5% to 15% or higher, where you do not need to wait for your contribution, and from the first day get a net profit, then join this group or write to me
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 5
1
Nguyễn Lê Khoa Minh ko hiu
10. September um 12:00
David Stephens
07. September um 09:28
All information about this earnings is in this group
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 1
2
nguyen chunganh chào các bạn mình thành viên mới của FurtureAdPro cách kiếm tiền 60 ngày , Hệ thống sẽ hỏi bạn chọn kiểu gói AdPack 10$ hay 50$. Lưu ý, gói 10$ tốc độ sẽ chậm 80% so với gói 50$. nguyenchunganh97.adpro.futurenet.club
07. September um 15:19
nguyen chunganh chào các bạn mình thành viên mới của FurtureAdPro cách kiếm tiền 60 ngày , Hệ thống sẽ hỏi bạn chọn kiểu gói AdPack 10$ hay 50$. Lưu ý, gói 10$ tốc độ sẽ chậm 80% so với gói 50$. nguyenchunganh97.adpro.futurenet.club
07. September um 15:19
Thoại Quyên Like
07. September um 16:04
David Stephens
07. September um 08:06
Dear members! Lot № 827 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 6.25% to 13.80%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 1
1
David Stephens TRANSACTION NUMBER 223e00a4-da83-4474-8406-f3ceebf075a8 AMOUNT OF TRANSFER 7 600.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 600.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 827.
07. September um 10:22
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 2855.00 USD to wallet: U15717157. For lot No. 827. Please accept. Thank you!
07. September um 10:22
David Stephens TRANSACTION NUMBER 82eee449-25be-4eb3-b55e-4cbcc71a0120 AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 827.
07. September um 10:56
David Stephens TRANSACTION NUMBER 444e55c1-f9ea-4e1e-8acf-06e1f6ea7233 AMOUNT OF TRANSFER 25 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 25 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 827.
07. September um 11:56
David Stephens TRANSACTION NUMBER e7cb1d0f-a13b-44ae-968b-2ebc444ccd74 AMOUNT OF TRANSFER 1 500.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 500.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 827.
07. September um 14:12
David Stephens
07. September um 08:04
Dear members! Lot № 805 is closed.
The profit from the share transaction is 6.70%
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 1
2
David Stephens David Stephens Internal Transaction Transaction ID: f2144b62-6d74-43d6-8ae5-8f620e618c20 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 90 000.00 USD Note: Income by lot №1973.
07. September um 09:24
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: eafdb59a-e446-406f-9df1-0dae9d729398 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 90 000.00 USD Note: Income by lot №1973.
07. September um 09:25
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 63accb8a-2c35-46b1-88b3-9ee592e45956 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 87 750.00 USD Note: Income by lot №1973.
07. September um 09:25
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 27bb6c1b-00e2-4bff-b0c7-73d3b9250a10 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 37 345.00 USD Note: Income by lot №805.
07. September um 11:22
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 4b07c244-6498-4beb-88cf-a42e8bcb6949 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 5 335.00 USD Note: Income by lot №805.
07. September um 13:06
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 7bef5c02-51ba-48f8-929a-2b22f0a8aeb7 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 3 201.00 USD Note: Income by lot №805.
07. September um 15:04
nhat ngoc
06. September um 18:02
https://www.youtube.com/watch?v=tJ207p78iBo
do you buy shares ibox me add zalo 01692158616( mua cổ phiếu giá rẻ 0.025$/1cp) Hiện nay chúng ta có thể mua cổ phần của công ty với giá uu đãi 0.025$/cp. Và với lộ trình dự kiến lên sàn vào quý 4/2018; sẽ đạt mức giá 1$/cp ( gấp 100 -1000 lần). Ngoài ra được nhận chia cổ tức hàng quý trọn đời.
'' Dự án tiềm năng này sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập ổn định hàng năm và có thể giúp tài sản của bạn tăng tới hàng trăm lần ''
5
... Mehr anzeigen
SkyWay Triển lãm thực tế tại Belarus
CƠ HỘI HIẾM CÓ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH Tại sao bạn nên đầu tư vào SkyWay ngay hôm nay? * Skyway tập đoàn vận tải lớn nhất thế kỷ XXI: sản xuất cung ứn...
www.youtube.com
Gefällt 3
1
David Stephens They postponed the launch date for another two years! Why?
06. September um 18:17
 1
Sexygirl https://www.pointsprizes.com/blg/4710513/132/25-impossible-would-you-r... Đọc email đặt này nhận phần thưởng
07. September um 02:26
David Stephens
06. September um 09:38
Come earn from 5% to 15% per day
Hãy kiếm tiền từ 5% đến 15% mỗi ngày
https://t.me/optimalpool
Gefällt 13
Manxro https://fln3.lockinyourprofits.com/menxro
06. September um 12:40
 1
David Stephens
06. September um 08:13
Dear members! Lot № 805 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.95% to 12.35%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 5
3
HotGirl ForYou Hot Girls For You, Click Here http://girlseverywere.ml
06. September um 08:15
David Stephens TRANSACTION NUMBER 1532c88b-4076-456b-9361-2843567cc1b8 AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 08:39
Nguyen MMO KIẾM TIỀN TỪ MẠNG XÃ HỘI MỚI NHẤT. FREE 500BGF KHI ĐĂNG KÍ: https://goo.gl/RYUWSN
06. September um 09:02
David Stephens 09.06.18 08:06 Account Transfer -800.00 Sent Payment: 800.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227381240. Memo: For lot No. 805.
06. September um 09:24
David Stephens TRANSACTION NUMBER 37188b2f-940a-4569-a6a6-9c26ff8e14f5 AMOUNT OF TRANSFER 3 300.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 300.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 09:41
David Stephens TRANSACTION NUMBER 78252224-e4c2-46fe-8f05-7cc0cecc1f1b AMOUNT OF TRANSFER 8 600.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 8 600.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 09:57
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 2689.00 USD to wallet: U15717157. For lot No. 805. Please accept. Thank you!
06. September um 10:08
David Stephens TRANSACTION NUMBER 0eee4083-2efa-4d0c-82a7-edcd1fad9d14 AMOUNT OF TRANSFER 4 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 10:08
David Stephens TRANSACTION NUMBER 0ca95805-c47f-462f-b3d1-b58fbb93d62b AMOUNT OF TRANSFER 33 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 33 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 10:13
David Stephens TRANSACTION NUMBER de59ce8c-9897-455d-8edc-b23baba1c68d AMOUNT OF TRANSFER 2 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 2 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 10:56
David Stephens TRANSACTION NUMBER 91892911-fced-4cca-87ed-b7a8d674ac7d AMOUNT OF TRANSFER 3 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 11:39
David Stephens TRANSACTION NUMBER 2fb5c9d3-d5d9-4610-b695-0ac9c53940f3 AMOUNT OF TRANSFER 1 200.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 200.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 13:34
David Stephens TRANSACTION NUMBER f8959ded-1070-4aed-a471-5e4c8d7b75a9 AMOUNT OF TRANSFER 6 300.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 300.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805. TRANSACTION NUMBER
06. September um 15:33
David Stephens TRANSACTION NUMBER c272f813-f294-4892-a85a-8ea1af09eab7 AMOUNT OF TRANSFER 7 700.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 700.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 16:46
David Stephens TRANSACTION NUMBER c15e4dca-db62-44f1-b86e-aaca0c642c6e AMOUNT OF TRANSFER 5 560.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 560.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 805.
06. September um 18:16
David Stephens
06. September um 08:11
Dear members! Lot № 782 is closed.
The profit from the share transaction is 6.55%
The profit will be accrued to you within 1-2 hours.
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 6
HotGirl ForYou Hot Girls For You, Click Here http://girlseverywere.ml
06. September um 08:15
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 0ef5d536-2496-4ee7-b2ee-075ad18e10a9 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 10 655.00 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 09:25
David Stephens I also made a profit☺️ Internal Transaction Transaction ID: fbeeb5bb-78a7-4815-810b-5c2f5d9178c8 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 26 637.50 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 09:28
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: e4238e33-f9e8-4609-b7a7-6ed4604a9a05 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 31 965.00 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 09:37
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 820edc88-0b89-4c0e-a0be-62e24b73cf53 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 5 327.50 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 09:46
David Stephens nternal Transaction Transaction ID: bea38548-170b-493d-8abd-35d066881ef2 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 42 620.00 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 09:56
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 7e5378cd-de98-4ed7-b510-652ddfdbb983 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 1 065.50 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 10:08
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b9207a04-9c4c-459b-9823-4c0c9a39561f From: royal.cash@tutanota.com Amount: 3 196.50 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 10:24
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: dd74f6f0-a102-4d49-961b-bb308658e411 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 9 706.71 USD Note: Income by lot №782
06. September um 12:25
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: a29e93fd-6a01-4fbb-ac89-b14d674111fc From: royal.cash@tutanota.com Amount: 4 794.75 USD Note: Income by lot №782.
06. September um 14:24
David Stephens
06. September um 08:07
Hello, if you are interested in daily income from 5% to 15% or higher, where you do not need to wait for your contribution, and from the first day get a net profit, then join this group or write to me

Link to conversation for review: https://t.me/optimalpool

Link to my group https://www.xenzuu.com/cm/Worldinvestor2018
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 2
HotGirl ForYou Hot Girls For You, Click Here http://girlseverywere.ml
06. September um 08:10
David Stephens
05. September um 14:35
it is very simple. You send money to the given address PM,...bitcoin with the lot ( for exp. lot No 603). I accept your investing. When I say the lot is close, that means you can not more to invest into this pool . After 2 or 3 hours of closed they sent to you the total money( the original + profit) . that means when you send $1000 they return $1000 plus profit they said befor (for exp. 10% ) that is $100. and you receive $1100. If you send your money with Pm address, they... Mehr anzeigen
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 8
4
Nguyễn thị Minh yến Thidch
05. September um 14:59
David Stephens
05. September um 12:56
https://t.me/optimalpool
Gefällt 5
David Stephens
05. September um 12:10
You are in a chat pool of investors trader Edward Lampert.
Edward Lapert is one of the most successful and well-known traders in the US, he trades on the New York stock market.
Every day from 8.00 am London time (GMT +1.00), fundraising is opened for a new lot, by 18.00 the fundraising ends.
After that, the trader conducts trading on the stock market in the US, the profit on the lot is paid on the next working day, after the fundraising.
The profit is on average
... Mehr anzeigen
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 2
David Stephens
05. September um 11:45
Has received profit from yesterday's individual lot
http://prntscr.com/kqtdpi
Screenshot
Captured with Lightshot
prntscr.com
Gefällt 2
4
David Stephens https://t.me/optimalpool
05. September um 11:46
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 3d38d687-07e5-4f3d-ba61-972f15730513 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 90 000 .00 USD Note: Income by lot №1947.
05. September um 11:46
nga uyen Hãy vào đường linh: https://www.xenzuu.com/?ref=189185 làm theo huosng dẫn. Nhập mã 8Y64PG6D đẻ nhận nhiều phần quà bất ngờ, Chúc bạn thành công
05. September um 10:44
Nguyễn Văn Dũng Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một bến đỗ lâu dài và uy tín. Golden-Tea là một webgame trồng cây chè thu hoạch lá, đã tồn tại 3 năm. Website từ Nga và rất uy tín. Thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 10.000 coins, bạn sẽ mua được 1 bụi cây nhỏ, bạn chỉ việc trồng lên vườn, tắt trình duyệt đi, khi nào login vào thu hoạch lá và bán đi là được. Để năng suất đẻ lá nhanh, bạn có thể mua 1 cây chè vàng to, khi đó bạn được tặng thêm 1 cây chè vàng nữa. Từ đó, bạn tái thường xuyên rồi thu hoạch. Công việc nhẹ nhàng, nói chung bạn không cần làm gì nhiều mà vẫn có tiền. Chú ý: Các bạn chỉ được phép đăng ký 1acc trên 1 địa chỉ IP, nếu bạn cố tình đăng ký 2 nick các bạn sẽ bị khóa tài khoản, mặc dù hằng ngày các bạn vẫn thu hoạch được lá và bán ra Gold nhưng không thể rút tiền về. Muốn mở lại tài khoản các bạn sẽ bị phạt 100RUB (Tương đương 41879.22 Đồng). Hiện tôi đã có 1 vườn chè, mỗi ngày một cây cho tôi 1usd, cả vườn có 100 cây cho tôi 100usd mỗi ngày. Điểm hay của dự án là cây trồng một lần nhưng được thu hoạch là mãi mãi. Các bạn hãy đăng ký theo link: https://golden-tea.me/?ref=1444044 (Giải đáp thắc mắc, xin tư vấn hãy liên hệ với tôi qua Zalo 01648776482)
05. September um 12:11
David Stephens 09.05.18 07:14 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258665. Memo: Income by individual lot №14
05. September um 10:40
David Stephens 09.05.18 07:17 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258875. Memo: Income by individual lot №14
05. September um 10:40
David Stephens 09.05.18 07:18 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258919. Memo: Income by individual lot №14
05. September um 10:40
David Stephens 09.05.18 07:19 Account Receive +54000.00 Received Payment 54000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258967. Memo: Income by individual lot №14
05. September um 10:41
Nguyễn Văn Dũng Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một bến đỗ lâu dài và uy tín. Golden-Tea là một webgame trồng cây chè thu hoạch lá, đã tồn tại 3 năm. Website từ Nga và rất uy tín. Thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 10.000 coins, bạn sẽ mua được 1 bụi cây nhỏ, bạn chỉ việc trồng lên vườn, tắt trình duyệt đi, khi nào login vào thu hoạch lá và bán đi là được. Để năng suất đẻ lá nhanh, bạn có thể mua 1 cây chè vàng to, khi đó bạn được tặng thêm 1 cây chè vàng nữa. Từ đó, bạn tái thường xuyên rồi thu hoạch. Công việc nhẹ nhàng, nói chung bạn không cần làm gì nhiều mà vẫn có tiền. Chú ý: Các bạn chỉ được phép đăng ký 1acc trên 1 địa chỉ IP, nếu bạn cố tình đăng ký 2 nick các bạn sẽ bị khóa tài khoản, mặc dù hằng ngày các bạn vẫn thu hoạch được lá và bán ra Gold nhưng không thể rút tiền về. Muốn mở lại tài khoản các bạn sẽ bị phạt 100RUB (Tương đương 41879.22 Đồng). Hiện tôi đã có 1 vườn chè, mỗi ngày một cây cho tôi 1usd, cả vườn có 100 cây cho tôi 100usd mỗi ngày. Điểm hay của dự án là cây trồng một lần nhưng được thu hoạch là mãi mãi. Các bạn hãy đăng ký theo link: https://golden-tea.me/?ref=1444044 (Giải đáp thắc mắc, xin tư vấn hãy liên hệ với tôi qua Zalo 01648776482)
05. September um 12:08
David Stephens
05. September um 08:21
Dear members! Lot № 782 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 6.20% to 10.90%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 7
1
David Stephens TRANSACTION NUMBER 2f270ec2-c64d-4925-b6ff-5081428a927c AMOUNT OF TRANSFER 1 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 08:22
David Stephens TRANSACTION NUMBER 1c4ce098-ea44-4a71-95af-a987ab824c29 AMOUNT OF TRANSFER 3 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 08:50
David Stephens TRANSACTION NUMBER 2859f60e-a91d-4d7c-9b78-2e7ea1aed50c AMOUNT OF TRANSFER 10 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 10 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 08:50
David Stephens 09.05.18 07:40 Account Transfer -1650.00 Sent Payment: 1650.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227260833. Memo: For lot No. 782.
05. September um 08:51
David Stephens TRANSACTION NUMBER de49c42f-7c10-4148-b6b3-10868a3868f3 AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782
05. September um 09:05
David Stephens TRANSACTION NUMBER b341c21f-349f-4632-8e0b-52fe2a7ae267 AMOUNT OF TRANSFER 40 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 40 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 09:24
David Stephens TRANSACTION NUMBER bbe18927-eba1-41bb-8daf-5c962e5e297a AMOUNT OF TRANSFER 2 100.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 2 100.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 09:34
David Stephens TRANSACTION NUMBER 2abb1778-cc23-4a23-8300-c938e377127a AMOUNT OF TRANSFER 3 350.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 350.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 09:34
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 16c6025a-8a80-42f0-95ad-5a2c21f369f9 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -1 051.00 USD Fee: No commission Sent: 1 051.00 USD Note: For lot No. 782.
05. September um 09:40
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 22f2b230-e2f4-44c8-ac6c-446e19d3a293 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -3 500.00 USD Fee: No commission Sent: 3 500.00 USD Note: For lot No. 782.
05. September um 09:44
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 2535 00 USD to wallet: U15717157. For lot No. 782. Please accept. Thank you!
05. September um 10:02
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu H
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu Hh
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu Hh
05. September um 10:45
Hallowuyencezuu Hh
05. September um 10:45
David Stephens 09.05.18 10:08 Account Transfer -8000.00 Sent Payment: 8000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227275841. Memo: For lot No. 782.
05. September um 11:48
David Stephens my transfer amount of $1600 was done to your address 3N...RFm for the lot # 782, Mr. William Vergnaud!
05. September um 11:48
David Stephens TRANSACTION NUMBER 38deb5ca-86a8-45a4-b354-d86f90adbfc0 AMOUNT OF TRANSFER 25 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 25 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 11:49
David Stephens TRANSACTION NUMBER 46296bc7-c3a2-47e4-b777-4b53b8688f4b AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 12:09
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: bbf672e5-b887-49f4-a98a-57fb38545d67 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -5 000.00 USD Fee: No commission Sent: 5 000.00 USD Note: For lot No. 782.
05. September um 13:20
David Stephens TRANSACTION NUMBER 0b1c9406-f859-4176-b9e6-94420fcc392b AMOUNT OF TRANSFER 3220.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3220.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 13:20
David Stephens TRANSACTION NUMBER 72bf5973-e5a3-4651-b9fe-bdca78eb5a7f AMOUNT OF TRANSFER 7 200.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 200.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 13:45
David Stephens 09.05.18 12:07 Account Transfer -4900.00 Sent Payment: 4900.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227288260. Memo: For lot No. 782.
05. September um 13:46
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 585ecf52-d2ef-4ddd-b7df-6d544c895244 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -30 000.00 USD Fee: No commission Sent: 30 000.00 USD Note: U 8836 0417 7592 For lot No. 782.
05. September um 16:12
David Stephens TRANSACTION NUMBER 5b493b62-94c3-4030-9a27-cdcb71e1be7f AMOUNT OF TRANSFER 6 340.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 340.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 17:29
David Stephens TRANSACTION NUMBER db853862-a4d5-4953-a095-b439fdb11fc9 AMOUNT OF TRANSFER 9 110.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 9 110.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 782.
05. September um 18:39
David Stephens
05. September um 08:20
Dear members! Lot № 736 is closed.
The profit from the share transaction is 6.00%
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 5
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 4f3a2251-f8f1-4002-b478-2b266e887f3c From: royal.cash@tutanota.com Amount: 5 300.00 USD Note: Income by lot №736
05. September um 09:15
David Stephens 09.05.18 07:10 Account Receive +1484.00 Received Payment 1484.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258242. Memo: Income by lot №736.
05. September um 09:18
David Stephens 09.05.18 07:12 Account Receive +318.00 Received Payment 318.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258518. Memo: Income by lot №736.
05. September um 09:35
David Stephens 09.05.18 07:14 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258665. Memo: Income by individual lot №14 09.05.18 07:17 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258875. Memo: Income by individual lot №14 09.05.18 07:18 Account Receive +100000.00 Received Payment 100000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258919. Memo: Income by individual lot №14 09.05.18 07:19 Account Receive +54000.00 Received Payment 54000.00 USD from account U15717157 to account U. Batch: 227258967. Memo: Income by individual lot №14
05. September um 09:45
David Stephens Daniil, [05.09.18 10:45] Internal Transaction Transaction ID: 240e9e16-e5d7-4ce4-85b2-75f5e88be8d8 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 1 060.00 USD Note: Income by lot №736.
05. September um 09:46
David Stephens http://prntscr.com/kqrwd0
05. September um 09:47
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 4f35d477-dbb1-4690-9feb-da5b571b9e26 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 31 800.00 USD Note: Income by lot №736.
05. September um 10:01
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 918aaf65-d53c-49ca-a124-093fe48ee0f0 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 70 000.00 USD Note: Income by lot №1947.
05. September um 10:44
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 063f5f57-21a2-4c51-a3e2-6052f8c05092 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 45 850.00 USD Note: Income by lot №1947.
05. September um 10:44
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: a8cfefbf-0340-41f5-9556-4738f7dae7e6 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 2 120.00 USD Note: Income by lot №736.
05. September um 10:46
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 0516b304-3db5-4f47-b511-308a241062f0 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 1 060.00 USD Note: Income by lot №736.
05. September um 12:15
Ngüyêñ Tăñg Çhíñh
04. September um 20:52
Hello everyone
Gefällt 3
David Stephens Hi
05. September um 08:20
David Stephens
04. September um 09:38
Dear members! Lot № 711 is closed.
The profit from the share transaction is 6.20%
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 16
David Stephens http://prntscr.com/kqcsm8
04. September um 09:39
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 29be61f2-895f-41b9-8b97-edb5012e261d From: royal.cash@tutanota.com Amount: 2 124.00 USD Note: Income by lot №711.
04. September um 09:41
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 996424e3-03a7-4e2b-aa40-c864f8fc8eaf From: royal.cash@tutanota.com Amount: 9 558.00 USD Note: Income by lot №711. My profit from lot # 711
04. September um 09:44
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 996424e3-03a7-4e2b-aa40-c864f8fc8eaf From: royal.cash@tutanota.com Amount: 9 558.00 USD Note: Income by lot №711. My profit from lot # 711
04. September um 09:44
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: c9f61ab8-124f-4949-a961-35b5c6c8954e From: royal.cash@tutanota.com Amount: 16 992.00 USD Note: Income by lot №711.
04. September um 09:45
David Stephens http://prntscr.com/kqcwie
04. September um 09:46
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 09178afc-5c19-4cc8-a5bd-afc2ceeeaa5a From: royal.cash@tutanota.com Amount: 26 550.00 USD Note: Income by lot №711.
04. September um 09:47
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: ea0eaa3b-157c-434f-a506-397babb7c522 From: royal.cash@tutanota.com Amount: 3 186.00 USD Note: Income by lot №711.
04. September um 12:01
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: befbe50b-2d6e-4941-b1b5-48a49c73444f From: royal.cash@tutanota.com Amount: 1 062.00 USD Note: Income by lot №711.
04. September um 12:57
David Stephens
04. September um 09:16
Dear members! Lot № 736 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.60% to 14.60%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 6
3
David Stephens Transactions of participants
04. September um 09:16
David Stephens 09.04.18 07:09 Account Transfer -1400.00 Sent Payment: 1400.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227138871. Memo: For lot No. 736.
04. September um 09:17
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 22084025-151e-40fb-8503-1e90b3637b92 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -2 000.00 USD Fee: No commission Sent: 2 000.00 USD Note: For lot No. 736.
04. September um 09:17
David Stephens TRANSACTION NUMBER f2971f31-0680-4a2e-9b0a-028e3b708c72 AMOUNT OF TRANSFER 960.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 960.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 09:17
David Stephens TRANSACTION NUMBER 65ddaad9-a4e6-43ba-ac3b-cebdf273c936 AMOUNT OF TRANSFER 5 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 5 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 09:18
 1
David Stephens TRANSACTION NUMBER 006fac6b-b5e2-4078-bb19-9722384d4ed6 AMOUNT OF TRANSFER 2 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 2 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736
04. September um 09:18
David Stephens TRANSACTION NUMBER dbdfcd47-ccf2-4c52-98a5-efa0db02dd45 AMOUNT OF TRANSFER 7 200.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 7 200.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 09:19
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 00b57ba0-83de-4968-8aee-3ec43f71af30 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -991.00 USD Fee: No commission Sent: 991.00 USD Note: For lot No.736.
04. September um 09:35
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 00b57ba0-83de-4968-8aee-3ec43f71af30 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -991.00 USD Fee: No commission Sent: 991.00 USD Note: For lot No.736.
04. September um 09:35
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: 65649f93-8d74-432f-a5d8-bfc7b6bae416 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -30 000.00 USD Fee: No commission Sent: 30 000.00 USD Note: For lot No. 736.
04. September um 10:00
David Stephens 09.04.18 09:02 Account Transfer -100000.00 Sent Payment: 100000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227150429. Memo: Lot individual №14.
04. September um 10:23
David Stephens 09.04.18 09:02 Account Transfer -100000.00 Sent Payment: 100000.00 USD to account U15717157 from U. Batch: 227150394. Memo: Lot individual №14.
04. September um 10:23
David Stephens http://prntscr.com/kqddq0
04. September um 10:25
David Stephens TRANSACTION NUMBER f6f496ad-6222-4a4a-84f3-dba0bb58d2ba AMOUNT OF TRANSFER 70 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 70 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 1947. I went to an individual pool for $ 70,000. Under the percentage of 62.2% to 71.3%. Wish me good luck !
04. September um 10:41
David Stephens TRANSACTION NUMBER f6f496ad-6222-4a4a-84f3-dba0bb58d2ba AMOUNT OF TRANSFER 70 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 70 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 1947. I went to an individual pool for $ 70,000. Under the percentage of 62.2% to 71.3%. Wish me good luck !
04. September um 10:41
David Stephens TRANSACTION NUMBER c7d7a76e-1c0e-43ce-81e5-3e2ec1f43ce0 AMOUNT OF TRANSFER 6 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 6 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 10:44
David Stephens Dear Mr. admin, my transform' amount $1300 was sent to lot # 736 with address 3N...RFm
04. September um 11:34
David Stephens From my wallet U17329033 Amount of transfer: 2400.00 USD to wallet: U15717157. For lot No. 736.Please accept. Thank you!
04. September um 11:34
David Stephens TRANSACTION NUMBER 83ad77bb-22e3-4c85-ac2d-f8744bb598a9 AMOUNT OF TRANSFER 4 500.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 4 500.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 11:52
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b7df5898-d4b8-4152-96fe-fec55cbe609c To: royal.cash@tutanota.com Debited: -1 000.00 USD Fee: No commission Sent: 1 000.00 USD Note: For lot No. 736.
04. September um 12:00
David Stephens Internal Transaction Transaction ID: b6d420fb-7aa1-4aca-99b5-6a6af10dfc43 To: royal.cash@tutanota.com Debited: -70 000.00 USD Fee: No commission Sent: 70 000.00 USD Note: For lot No. 1947.
04. September um 12:07
David Stephens TRANSACTION NUMBER 7dcb13b6-3e9e-4328-a629-5b6147c2d992 AMOUNT OF TRANSFER 1 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 12:08
David Stephens TRANSACTION NUMBER 3d66da99-2564-423a-8e97-a2496058b97c AMOUNT OF TRANSFER 8 050.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 8 050.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 12:55
David Stephens TRANSACTION NUMBER bc294f10-5038-4e76-8b93-6bba312e147a AMOUNT OF TRANSFER 2 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 2 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 13:13
David Stephens TRANSACTION NUMBER 9fc45239-2202-4cbf-a260-15314f464889 AMOUNT OF TRANSFER 1 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 14:14
David Stephens TRANSACTION NUMBER 64fb2fd2-6b30-4619-bb65-26b690af3390 AMOUNT OF TRANSFER 1 000.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 000.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE U 823125574492 For lot №. 736.
04. September um 14:15
David Stephens TRANSACTION NUMBER dc96ebc7-d2aa-4efa-ba2c-fc0c33b72417 AMOUNT OF TRANSFER 1 720.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 1 720.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 15:03
David Stephens TRANSACTION NUMBER 59060b9e-6768-4a03-b8f7-1d64eeddaaec AMOUNT OF TRANSFER 3 440.00 USD TO WALLET U 7174 7501 4314 AMOUNT TO BE CREDITED 3 440.00 USD RECIPIENT'S INFORMATION royal.cash@tutanota.com0001 Verified NOTE For lot No. 736.
04. September um 18:22
Nguyễn Văn Dũng Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một bến đỗ lâu dài và uy tín. Golden-Tea là một webgame trồng cây chè thu hoạch lá, đã tồn tại 3 năm. Website từ Nga và rất uy tín. Thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Khi đăng ký bạn sẽ được tặng 10.000 coins, bạn sẽ mua được 1 bụi cây nhỏ, bạn chỉ việc trồng lên vườn, tắt trình duyệt đi, khi nào login vào thu hoạch lá và bán đi là được. Để năng suất đẻ lá nhanh, bạn có thể mua 1 cây chè vàng to, khi đó bạn được tặng thêm 1 cây chè vàng nữa. Từ đó, bạn tái thường xuyên rồi thu hoạch. Công việc nhẹ nhàng, nói chung bạn không cần làm gì nhiều mà vẫn có tiền. Chú ý: Các bạn chỉ được phép đăng ký 1acc trên 1 địa chỉ IP, nếu bạn cố tình đăng ký 2 nick các bạn sẽ bị khóa tài khoản, mặc dù hằng ngày các bạn vẫn thu hoạch được lá và bán ra Gold nhưng không thể rút tiền về. Muốn mở lại tài khoản các bạn sẽ bị phạt 100RUB (Tương đương 41879.22 Đồng). Hiện tôi đã có 1 vườn chè, mỗi ngày một cây cho tôi 1usd, cả vườn có 100 cây cho tôi 100usd mỗi ngày. Điểm hay của dự án là cây trồng một lần nhưng được thu hoạch là mãi mãi. Các bạn hãy đăng ký theo link: https://golden-tea.me/?ref=1444044 (Giải đáp thắc mắc, xin tư vấn hãy liên hệ với tôi qua Zalo 01648776482)
05. September um 00:28
David Stephens
03. September um 08:08
Dear members! Lot № 711 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 5.80% to 12.30%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 8
3
Xuân Trường good
03. September um 08:53
 1
David Stephens
03. September um 08:08
Bắt đầu kiếm trung bình 10% mỗi ngày
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/optimalpoolchannel
t.me
Gefällt 3
HOÀNG NGỌC TUẤN ANH
02. September um 18:57
Let Get them Guys!
DogeCoin Cloud Mining Free 50H/s
http://gainslink.com/m5Db
Auto Claim 800000stsDoge every 10min
http://gainslink.com/BzTpnuos
Auto Claim 50000stsDoge every 30s
http://gainslink.com/bZf64mm
Auto Claim 80000stsDoge every 2min
http://gainslink.com/9S3B
Auto Claim 850000stsDoge every 5min
http://gainslink.com/WzyrX
DogeCoin Cloud Mining Free 5DH/s
http://gainslink.com/6DuhH8F
Claim 0,35Dogecoin every
... Mehr anzeigen
Gefällt 2
David Stephens
31. August um 13:17
Dear members! Lot № 627 is open.
The forecasted profit from the stock deal - from 6.20% to 12.70%
The collection of finance for the stock deal is open from 8.00 am to 6.00 pm (GMT + 1.00)
The minimum amount to join - 100$
Payment details:
Advanced Cash U 7174 7501 4314
Perfect Money U15717157
Payeer P1000068217
Bitcoin 3Nhsab1Kkzu3QcGggYvqhzzPyvBY4saRFm
https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 8
2
David Stephens
31. August um 13:16
Hello dear friends! If you are tired of constantly working on different projects and losing your money by letting go do not know who! Let's say this stop! After all, there are more reliable ways to make money, work with a professional trader where you get your finances and profits immediately after closing so much is amazing! To participate in the pool, you can even daily minimum amount to join from $ 100 with a profit of 8% or more is a great direction for stable and reliable... Mehr anzeigen
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 7
David Stephens
30. August um 08:36
Kính gửi các thành viên! Lô số 571 bị đóng.
Lợi nhuận từ giao dịch cổ phiếu là 9,70%
Lợi nhuận sẽ được tích lũy cho bạn trong vòng 1-2 giờ.

https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 5
3
David Stephens
29. August um 18:12
tham gia trò chuyện và kiếm được khoảng 10% mỗi ngày

https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 9
4
David Stephens
29. August um 10:59
New members of the pool For the No. 571.

95cad9ac-2468-4c85-9b65-5286f1a11137
FROM WALLET
U 0131 1599 6862
AMOUNT OF TRANSFER
648.00 USD
TO WALLET
U 7174 7501 4314
AMOUNT TO BE CREDITED
648.00 USD
RECIPIENT'S INFORMATION
royal.cash@tutanota.com0001 Verified
NOTE
For lot No .571

TRANSACTION NUMBER
5bd49a2e-5d1b-4a89-83aa-8edc3afbb34b

AMOUNT OF TRANSFER
2 000.00 USD
TO WALLET
U 7174 7501 4314
AMOUNT
... Mehr anzeigen
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 7
4
Hà Vinh like
29. August um 11:56
Trần Văn Nhân Like
29. August um 20:03
Nguyễn Tấn Đạt Like
30. August um 05:10
Bui Thi mai Hoa Tuyệt vời lắm chuẩn luôn
04. September um 23:17
David Stephens
29. August um 10:55
my participation on a new lot! For lot No. 571.
TRANSACTION NUMBER
ec859483-0fef-48ce-a3c9-b3876e258415

AMOUNT OF TRANSFER
2 000.00 USD
TO WALLET
U 7174 7501 4314
AMOUNT TO BE CREDITED
2 000.00 USD
RECIPIENT'S INFORMATION
royal.cash@tutanota.com0001 Verified
NOTE
For lot No. 571.

https://t.me/optimalpool
Optimal Pool
https://t.me/joinchat/JFb1-hMFO9ZE1Ju6pABkjw
t.me
Gefällt 1
Weiter
 
Abonnenten  155


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.