Username:  Passwort:
  
  
 
Cob33 77
Cob3377
ChronikFreunde  195Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:20. September 2000
Stadt:Hà nội
Beziehungsstatus:  Single
Website:  https://www.xenzuu.com/?ref=Cob3377
Weitere Informationen anzeigen
195 193 31 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (195)
Nguyễn Khánh Vy
Johann Preslicka
Bùi Thị Thơm
nguyên thi Thuy
Foczemiky
NEWnature
Nguyen Tien Dung
Truong19
Adam HD
Gesponsert
 
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
09. Februar um 09:48
Bill Gates
09. Februar um 01:02
CANH NUI NON DEP
Gefällt 1
viorel man Register here and invest 3$ https://moneyonlineinvestment.com/r/329214
30. April um 13:15
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
09. Februar um 09:47
Bill Gates
09. Februar um 01:04
PHONG CANH DEP
Gefällt 0
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
09. Februar um 09:47
Bill Gates
09. Februar um 01:05
CANH SONG NUOC DEP
Gefällt 0
Cob33 77
28. Dezember um 12:23
++view pay video min money 1 paypal
(1video 90s- 240video = 1d)
https://www.vidswatcher.com/?ref=5529
+++-Planting money for money
link: https://golden-tea.me/?ref=1585122
+++-Planting money for money
https://goldentea.biz/ref/877
+++-Planting fruit
https://ff-original.ru/?i=24255
+++-Pirate pirates
https://nicepirates.ru/?i=5913
+++-Breeding super-spawning birds make money
link: http://super-birds.com/?i=537963
+++-raising birds
http://birds-capital.ru/?i=26053
+++
... Mehr anzeigen
SUPER-BIRDS - ýêîíîìè÷åñêàÿ îíëàéí èãðà ñ âûâîäîì ðåàëüíûõ äåíåã. Ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû íà ïîïóëÿðíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû
Çàðàáîòîê â èíòåðíåòå, äåíüãè, äîõîä êàæäûé äåíü, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, ñòàáèëüíûé äîõîä
super-birds.com
Gefällt 1
1
Ella https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 No investment! Earn easy and enjoyable! The site pays great! Follow my link: https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 Good luck to you!
21. Januar um 11:51
 1
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
28. Dezember um 10:57
thanh sang
27. Dezember um 23:28
Gefällt 2
Ella I like. Super
21. Januar um 11:52
Cob33 77
28. Dezember um 06:40
Cob33 77 06:28

http://warding-rune.su/?i=244182
https://profit-boom.pro/?i=5931
http://topfermer.net/?i=23992
https://king-birds.com/?r=1458156
http://kolxoz.net/?i=400771
http://arponom.com/?i=447884
http://superfermer.com/?i=7670
http://rich-birds.me/?i=3221174
http://rich-birds.cc/?i=3573937
https://wizard-money.com/?ref=14621
http://invest-birds.ru/?user=cobe1102
http://super-birds.com/?i=543722
Game chơi
... Mehr anzeigen
Warding Rune - ýêîíîìè÷åñêàÿ îíëàéí èãðà ñ âûâîäîì ðåàëüíûõ äåíåã. Ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû íà ïîïóëÿðíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû
warding-rune.su
Gefällt 1
Ella https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 No investment! Earn easy and enjoyable! The site pays great! Follow my link: https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 Good luck to you!
21. Januar um 11:52
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 10:57
Võ Thị Hạnh
10. Dezember um 14:39
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê
... Mehr anzeigen
Gefällt 3
Ella https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 No investment! Earn easy and enjoyable! The site pays great! Follow my link: https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 Good luck to you!
21. Januar um 11:52
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 10:56
Mirsala
21. November um 03:23
Hey, everybody! Check out the brand new CryptoTab browser! You just use it like a regular browser (watch Youtube, browse websites or social media networks, etc.) and earn income in BTC at the same time thanks to its built-in mining algorithm! https://get.cryptobrowser.site/4109267
Gefällt 2
Ella https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 No investment! Earn easy and enjoyable! The site pays great! Follow my link: https://wad.ojooo.com/register.php?ref=MARIA78 Good luck to you!
21. Januar um 11:52
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 10:55
Nguyễn Vũ Thái Bình
11. Dezember um 09:36
MƯA RỪNG................
...
Mưa rừng tí tách suốt đêm
Đem bao thương nhớ gợi về tâm tư
...
Mưa rơi tí tách suốt canh thâu
Trằn trọc suốt đêm dạ âu sầu
Nỗi lòng rũ rượi ai có thấu
Nghĩ suy trằn trọc suốt thâu canh
..
Căn phòng vắng vẻ càng thêm lạnh
Nhìn thấy chung quanh vắng lạnh tanh
Xa xa tiếng ếch kêu vang vảng
Trên môi điếu thuốc suốt canh tà
Gefällt 0
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 10:55
gbdf
Nguyễn Vũ Thái Bình
11. Dezember um 09:43
PHẬN LÀM CON....................
..
Cha mẹ già
Trăm sự phải nhờ con
Lo phụng dưỡng
Lúc tuổi già sức yếu
Trả hiếu cho
Cha mẹ lúc già nua
Lo thăm hỏi
Và dùng lời ngon ngọt
Tuổi xế chiều
Các con phải dưỡng nuôi
Lúc còn sống
Không quan tâm phụng dưỡng
Không hỏi thăm
Còn nặng nhẹ mẹ cha
Cho cha mẹ
Bữa cơm còn nặng nhẹ
Làm mẹ cha
Nước mắt pha lẫn cơm
Khi còn sống
Không báo ân báo hiếu
Đến
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 10:55
Nguyễn Vũ Thái Bình
11. Dezember um 09:24
YÊU CHỈ MÌNH EM THÔI
..
Dù duyên lỡ
Không chung bờ
Luôn thương luôn nhớ luôn chờ
Luôn mang hình bóng thầm trông không lờ
..
Tình xa cách
Suốt trường canh
Xuân qua Hạ tới thu Tàn
Đông về cứ mãi bốn mùa trôi nhanh
..
Đêm thả mộng
Ước chung đôi
Dù cho giấc ngủ vài hồi
Bên nàng giây lát đền bồi vương mong
..
Lời thề xưa
Bước chung đường
Dù nay rẻ mối tình thưa
Anh xin giữ trọn tình thừa dây
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Cob33 77
03. Dezember um 12:29
Ai Muốn Kiềm Tiền Từ Các Trò Chơi Điện Tử Uy tín Và Hoạt Động Lâu Dài
Kb Zalo 0889440789
Gefällt 2
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
01. Dezember um 13:50
Võ Thị Hạnh
01. Dezember um 09:27
Dung tay an coc voi muoi ot cho giai cam ban minh oi
Gefällt 2
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
01. Dezember um 13:50
Võ Thị Hạnh
01. Dezember um 09:28
Hoa la dep ban ha
Gefällt 3
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
21. November um 20:05
TÔI YÊU BẠN
13. November um 09:31
Cuộc sống vùng cao của đồng bào quá là vất vả bé thế này đã phải đi làm
Gefällt 4
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
18. November um 01:41
Võ Thị Hạnh
18. November um 01:32
Gefällt 0
Cob33 77
17. November um 23:06
https://golden-tea.me/?ref=1750917
Gefällt 1
Cob33 77
17. November um 23:04
http://super-birds.com/?i=543722
Gefällt 3
Cob33 77
10. November um 04:10
Game gải trí nha mn xả Stress Lưu í rút đc Tiền về Vn nhé ☺️😌🤤
giao diện rất đẹp mắt😍
Kb zalo 0889440789 để được hướng Dẫn😁
Link Game bên Dưới nhé.
http://rich-birds.cc/?i=3573937
http://super-birds.com/?i=543722
https://golden-tea.me/?ref=1750917
Gefällt 2
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
06. November um 09:31
Võ Thị Hạnh
06. November um 05:09
Con duong dep chua nao
Gefällt 0
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
01. November um 06:30

http://warding-rune.su/?i=244182
https://profit-boom.pro/?i=5931
http://topfermer.net/?i=23992
https://king-birds.com/?r=1458156
http://kolxoz.net/?i=400771
http://arponom.com/?i=447884
http://superfermer.com/?i=7670
http://rich-birds.me/?i=3221174
http://rich-birds.cc/?i=3573937
https://wizard-money.com/?ref=14621
http://invest-birds.ru/?user=cobe1102
http://super-birds.com/?i=543722
thanh le
16. September um 09:26
Gefällt 1
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
31. Oktober um 08:46
Ok
Bitcoin Boss
31. Oktober um 07:39
💰 Just clicks and comments! Join and make money with us. Earn up to 1130$ per month 💰💰💰💰💰💰💰💰💰 Good luck 👌 This is payment proof. 8th payment of me

http://dwindly.io/nT5W07
Gefällt 0
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
31. Oktober um 02:46
Diệu Linh
30. Oktober um 16:28
Chẳng Nhé Mình Đã Già Đến Thế Sao???
Gefällt 2
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
31. Oktober um 02:19
Yêu lắm
Thomas Wiegers hat ein Bild in das Album Frauen hochgeladen
31. Oktober um 00:06
Gefällt 2
Cob33 77 yÊU LUÔN
31. Oktober um 02:46
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
31. Oktober um 02:18
Yến Nhi
30. Oktober um 14:45
Em mới sư dụng xenzuu mong cả tương tác giúp em nhé
Ai like và cmt em qua trả 😊😘
Gefällt 2
Cob33 77 hat einen Beitrag geteilt
30. Oktober um 13:52
Yến Nhi hat ihr Profilbild geändert
30. Oktober um 10:30
Gefällt 2


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's  -  Spenden

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.