Username:  Passwort:
  
  
 
Djokic Mirjana
OpetMirjana
ChronikFreunde  3016Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:23. März 1960
Stadt:Beograd
Beziehungsstatus:  Verheiratet
Weitere Informationen anzeigen
3016 3045 1933 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (3016)
Prospect Mayweather
Elizabeth Browndy
Logic Of Harmony
Christian Gruber
Adem Türkmen
BANK
Kelvin00003
Lea Swift
Michelle Pernegger
Gesponsert
 
Djokic Mirjana
19. April um 10:42
Gefällt 10
Mirsala super
Gestern um 03:41
abdelouahed1991 boussetta super like and shared
Gestern um 04:18
NEJLA nice
Gestern um 06:51
cosmopolitain MC Like and shared
Gestern um 10:24
 1
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:38
dor nic Congratulations for the beautiful posts! I invite you to my page!
Gestern um 10:38
Ivathequeen lepo , delim
Gestern um 11:01
Djokic Mirjana
19. April um 10:41
Gefällt 10
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta Lepo ☺
Gestern um 04:18
Amit Srivastava https://refer.gener8ads.com/r/UUZveY
Gestern um 04:19
Fazlul235 Join to earn free https://bUnited.com/invite/BDZF-8854/
Gestern um 07:19
Tetiana Vivdenko Hi! Have a nice day!
Gestern um 07:39
cosmopolitain MC Like and shared
Gestern um 10:24
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:38
Ivathequeen lepo , delim
Gestern um 11:01
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:12
Djokic Mirjana
19. April um 10:41
Gefällt 12
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta super shared
Gestern um 04:18
NEJLA nice
Gestern um 06:51
cosmopolitain MC I like
Gestern um 10:25
Mirjana Mirjana Super! Delim.
Gestern um 10:38
Ivathequeen super,delim
Gestern um 11:01
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:12
Djokic Mirjana
19. April um 10:41
Gefällt 6
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta super
Gestern um 04:19
NEJLA nice
Gestern um 06:51
Mirjana Mirjana Divno, delim.
Gestern um 10:38
Ivathequeen lepo , delim
Gestern um 11:01
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:12
Djokic Mirjana
19. April um 10:41
Gefällt 7
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta super
Gestern um 04:19
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:38
Ivathequeen lepo , delim
Gestern um 11:01
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:12
Djokic Mirjana
19. April um 10:41
Gefällt 7
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta Very Nice☺
Gestern um 04:19
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:38
Ivathequeen lepo , delim
Gestern um 11:02
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:40
Mirjana Mirjana
19. April um 10:39
FREE REGISTRATION! Get 2000 free advertising impressions! Advertise your bussines on HAS!
https://www.hashingadspace.com/register.php?ref=mirjanascepovic
Gefällt 4
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
 1
abdelouahed1991 boussetta Lepo ☺
Gestern um 04:20
 1
Mirjana Mirjana Hvala!
Gestern um 10:37
Ivathequeen lepo
Gestern um 11:02
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:40
Mirjana Mirjana
19. April um 10:40
BESPLATNA REGISTRACIJA! Reklamirajte besplatno svoje poslove! Novi clanovi dobijaju besplatno 2000 pregleda svojih reklama!
https://www.hashingadspace.com/index.php?ref=mirjanascepovic
Gefällt 3
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
abdelouahed1991 boussetta Lepo ☺
Gestern um 04:21
Mirjana Mirjana Hvala! Pozdrav.
Gestern um 10:37
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:40
Vojislavka Djokic
18. April um 14:53
Gefällt 4
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:37
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:40
Djokic Nikola
18. April um 14:56
Gefällt 4
Mirsala lepo
Gestern um 03:42
Mirjana Mirjana Divno!
Gestern um 10:37
Ivathequeen super
Gestern um 11:02
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:40
Djokic Nikola
18. April um 14:56
Gefällt 2
Mirjana Mirjana Lepo
Gestern um 10:37
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:38
Djokic Mirjana
17. April um 10:25
Gefällt 3
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:37
Halci
18. April um 21:48
Gefällt 1
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:37
Halci
19. April um 09:06
Gefällt 0
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:37
Halci
19. April um 09:06
Gefällt 0
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:13
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:37
Halci
19. April um 09:07
Gefällt 0
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:33
Gefällt 0
1
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:33
Patika
08. April um 18:16
Gefällt 0
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:33
Patika
08. April um 18:17
Gefällt 1
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:31
abdelouahed1991 boussetta
18. April um 20:10
Gefällt 4
abdelouahed1991 boussetta Thank you for shared☺
Gestern um 04:21
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:31
abdelouahed1991 boussetta
18. April um 20:12
Gefällt 2
abdelouahed1991 boussetta Hvala! Pozdrav ☺
Gestern um 04:21
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:31
abdelouahed1991 boussetta
18. April um 20:14
Gefällt 3
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:30
cosmopolitain MC
21. Dezember um 21:26
Gefällt 0
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:30
cosmopolitain MC
11. August um 08:41
Gefällt 1
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:14
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:28
Gefällt 2
Mirsala super
Gestern um 03:43
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:28
Gefällt 1
Mirsala super
Gestern um 03:43
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:17
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 10:28
Gefällt 1
Mirsala super
Gestern um 03:43
Suzana lepo !☺.
Gestern um 11:18
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:17
Gefällt 3
Suzana hvala !
19. April um 07:53
Tetiana Vivdenko Good morning great day
19. April um 08:25
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:17
Gefällt 3
Suzana hvala !
19. April um 07:52
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:17
Gefällt 2
Suzana hvala !
19. April um 07:52
Tetiana Vivdenko Hi! Have a nice day!
19. April um 08:24
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:17
Gefällt 4
Suzana hvala !
19. April um 07:52
Tetiana Vivdenko Very beautiful
19. April um 08:09
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:14
Amit Srivastava
18. April um 04:37
Gefällt 2
Suzana lepo
19. April um 07:52
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:13
Amit Srivastava
19. April um 06:24
Gefällt 3
NEJLA nice
19. April um 07:17
Suzana lepo
19. April um 07:52
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:12
Amit Srivastava
19. April um 06:23
Gefällt 3
NEJLA nice
19. April um 07:17
Suzana lepo
19. April um 07:52
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:08
Djokic Mirjana
17. April um 10:25
Gefällt 3
Suzana lepo
19. April um 07:09
NEJLA nice
19. April um 07:11
Tetiana Vivdenko Like
19. April um 08:26
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:08
NEJLA
29. März um 06:47
Gefällt 3
Suzana lepo
19. April um 07:09
Tetiana Vivdenko good morning
19. April um 08:26
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:08
NEJLA
31. März um 20:55
MY GALLETS.
Gefällt 3
Suzana super
19. April um 07:10
Tetiana Vivdenko Like
19. April um 08:24
Suzana lepo
19. April um 07:10
Tetiana Vivdenko Like
19. April um 08:09
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:07
Csaba Juhasz
31. März um 09:50
HÃY LƯU LẠI: Người xưa đã từng răn dạy!

1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.

2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất xơ . Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.

3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng
... Mehr anzeigen
Gefällt 5
Suzana lepo
19. April um 07:10
Tetiana Vivdenko Very beautiful
19. April um 08:09
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:06
Pavlovic Danijela
15. April um 12:31
Gefällt 0
Suzana lepo
19. April um 07:10
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:06
Pavlovic Danijela
15. April um 12:33
Gefällt 1
Suzana lepo
19. April um 07:10
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:06
Pavlovic Danijela
15. April um 12:34
Gefällt 0
Suzana lepo
19. April um 07:11
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:06
Pavlovic Danijela
15. April um 12:34
Gefällt 0
Suzana lepo
19. April um 07:11
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:06
Djokic Mirjana
17. April um 10:25
Gefällt 2
Balázs Juhász 
19. April um 07:06
Suzana lepo
19. April um 07:11
NEJLA nice
19. April um 07:12
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:05
suzaass
17. April um 11:58
Gefällt 1
Balázs Juhász 
19. April um 07:06
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:05
suzaass
17. April um 11:58
Gefällt 5
Balázs Juhász 
19. April um 07:07
Tetiana Vivdenko Very beautiful
19. April um 08:23
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:01
Ivathequeen hat ein Bild hochgeladen
16. April um 09:25
Gefällt 1
Suzana lepo
19. April um 07:05
Ivathequeen lk
Gestern um 11:02
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:01
Ivathequeen hat ein Bild hochgeladen
18. April um 10:07
Gefällt 1
Suzana lepo
19. April um 07:05
Ivathequeen lk
Gestern um 11:03
Djokic Mirjana hat einen Beitrag geteilt
19. April um 07:01
Ivathequeen hat ein Bild hochgeladen
18. April um 10:07
Gefällt 1
Suzana lepo
19. April um 07:05
Ivathequeen lk
Gestern um 11:03
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.