Username:  Passwort:
  
  
 
Quynh80
Quynhdung80
ChronikFreunde  400Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Stadt:Hanoi
Beziehungsstatus:  Verheiratet
Website:  https://www.xenzuu.com/?ref=1801...
Weitere Informationen anzeigen
400 438 62 6
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (400)
Lưu văn Phong
Nguyen Van Khanh
tiểu tử thối
Nguyễn Vũ Quốc Hưng
Luu van Quang
Trung Nguyênn
doan van thanh
le cuong
EnNy Quỳnh
  Meine Communities
Kiem tien onlail
1 Abonnenten
Gesponsert
 
Quynh80
15. November um 08:14
kiem tien mien phi .ko dau tuhttps://rubmine.site/?ref=317918
Gefällt 0
Quynh80
14. Oktober um 14:56
Gefällt 0
Quynh80
14. Oktober um 14:55
Gefällt 0
Quynh80
14. Oktober um 14:54
Gefällt 0
Quynh80
11. Oktober um 11:22
Hiển thị LINK và nhận được 2,50 USD cho 100 mục nhập
Chúng tôi bắt đầu một ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT mới mà bạn sẽ có một niềm vui với và trong cùng một thời gian bạn sẽ nhận được một phần thưởng là 2,50 USD.


Bạn chỉ có thể hiển thị liên kết đặc biệt này đến địa điểm rõ ràng (Facebook, Twitter, Google+, blog, v.v.) để nhận 100 mục nhập hoặc 100 lần nhấp vào liên kết. Ở góc bên phải, bạn có một danh sách người dùng duy nhất đã nhấp vào liên kết của bạn.


Liên
... Mehr anzeigen
eRmail.com - You're COOL With Us
eRmail's concept is to pay you for reading our advertisements. So why not start earning money by doing what you have been doing for free up untill now?
www.ermail.com
Gefällt 1
Quynh80
11. Oktober um 11:21
Hiển thị LINK và nhận được 2,50 USD cho 100 mục nhập
Chúng tôi bắt đầu một ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT mới mà bạn sẽ có một niềm vui với và trong cùng một thời gian bạn sẽ nhận được một phần thưởng là 2,50 USD.


Bạn chỉ có thể hiển thị liên kết đặc biệt này đến địa điểm rõ ràng (Facebook, Twitter, Google+, blog, v.v.) để nhận 100 mục nhập hoặc 100 lần nhấp vào liên kết. Ở góc bên phải, bạn có một danh sách người dùng duy nhất đã nhấp vào liên kết của bạn.


Liên
... Mehr anzeigen
eRmail.com - You're COOL With Us
eRmail's concept is to pay you for reading our advertisements. So why not start earning money by doing what you have been doing for free up untill now?
www.ermail.com
Gefällt 1
Quynh80
11. Oktober um 11:18
Hiển thị LINK và nhận được 2,50 USD cho 100 mục nhập
Chúng tôi bắt đầu một ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT mới mà bạn sẽ có một niềm vui với và trong cùng một thời gian bạn sẽ nhận được một phần thưởng là 2,50 USD.


Bạn chỉ có thể hiển thị liên kết đặc biệt này đến địa điểm rõ ràng (Facebook, Twitter, Google+, blog, v.v.) để nhận 100 mục nhập hoặc 100 lần nhấp vào liên kết. Ở góc bên phải, bạn có một danh sách người dùng duy nhất đã nhấp vào liên kết của bạn.


Liên
... Mehr anzeigen
eRmail.com - You're COOL With Us
eRmail's concept is to pay you for reading our advertisements. So why not start earning money by doing what you have been doing for free up untill now?
www.ermail.com
Gefällt 1
Quynh80
11. Oktober um 07:51
Chúng tôi bắt đầu một ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT mới mà bạn sẽ có một niềm vui với và trong cùng một thời gian bạn sẽ nhận được một phần thưởng là 2,50 USD.


Bạn chỉ có thể hiển thị liên kết đặc biệt này đến địa điểm rõ ràng (Facebook, Twitter, Google+, blog, v.v.) để nhận 100 mục nhập hoặc 100 lần nhấp vào liên kết. Ở góc bên phải, bạn có một danh sách người dùng duy nhất đã nhấp vào liên kết của bạn.


Liên kết này được sử dụng để hiển thị:


http://www.ermail.com/klik/UX5WZWsM


Trải
... Mehr anzeigen
eRmail.com - You're COOL With Us
eRmail's concept is to pay you for reading our advertisements. So why not start earning money by doing what you have been doing for free up untill now?
www.ermail.com
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
09. Oktober um 11:23
Pham Nam
09. Oktober um 10:37
Gefällt 0
Quynh80 cac ban dang ky theo link nay de kiem tien nhe. https://adblast.org/r/quynh1980
09. Oktober um 11:27
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
05. Oktober um 04:09
Thu Hằng
06. September um 05:06
CHỜ ĐỢI HAY HÀNH ĐỘNG?
* Chờ rảnh mới làm, HAY làm để được rảnh rỗi hơn?
* Chờ giàu mới làm, HAY làm để giàu hơn?
* Chờ giỏi mới làm, HAY làm để giỏi hơn?
* Chờ học xong mới làm, HAY làm để học hỏi?
* chờ hiểu mới làm, HAY làm để hiểu?
* Chờ chắc chắn thành công mới làm, HAY làm để tạo thành công?
* Chờ được ủng hộ mới làm, HAY làm để có người theo ủng hộ?
* Chờ có đủ mối quan hệ mới làm, HAY làm để có thêm mối quan hệ?
* Chờ có điều kiện thuận
... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
30. September um 09:28
Dragon Nguyễn
30. September um 07:19
KIẾM TIỀN ONLINE LÚC RẢNH
Đây là các trang web và app kiếm được tiền mà mình đã trải nghiệm và cũng đã rút được tiền
MA TRẬN KIẾM 500 usd tháng
¥-KIẾM MIỄN PHÍ
1-Nuôi chim siêu đẻ trứng kiếm tiền
Các bạn hãy đăng ký theo link: http://super-birds.com/?i=537963
2-Nuôi chim kiếm tiền
http://invest-birds.ru/?user=Nghianghia
3-Nuôi chim kiếm tiền
link: https://king-birds.com/?r=1318442
4-Trồng trà kiếm tiền
link: https://golden-tea.me/?ref=1585122
5-Nuôi
... Mehr anzeigen
SUPER-BIRDS - ýêîíîìè÷åñêàÿ îíëàéí èãðà ñ âûâîäîì ðåàëüíûõ äåíåã. Ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû íà ïîïóëÿðíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû
Çàðàáîòîê â èíòåðíåòå, äåíüãè, äîõîä êàæäûé äåíü, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, ñòàáèëüíûé äîõîä
super-birds.com
Gefällt 0
1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
23. September um 16:14
Dungdiep
23. September um 16:12
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
23. September um 16:14
Dungdiep
23. September um 16:12
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
23. September um 15:27
Huỳnh Huy
14. September um 03:50
Con đường quê hương
Gefällt 3
Quynh80
17. September um 10:03
Gefällt 0
Quynh80
16. September um 04:40
Gefällt 1
Quynh80
15. September um 10:29
Gefällt 3
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
10. September um 11:20
Meo Gia Lu Lan
10. September um 04:09
Hà Nội - Mùa Thu
Dấu hiệu nào để ta nhận ra cái mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất trong năm của Hà Nội? Đó là mỗi sáng tinh mơ se se gió sau những ngày nắng oi ả. Một Hà Nội tinh mơ chớm lạnh, dịu dàng trong yên tĩnh phố xá đầu ngày, chưa có nhiều người đi, chưa có nhiều xe chạy, chưa có nhiều ồn ào, chen chúc, khói bụi và chưa có nhiều vội vàng, hấp tấp.

Trong bốn mùa ở Hà Nội, nhiều người thường thích nhất mùa thu bởi thời tiết đẹp, mát mẻ, rất dễ mặc quần áo. Ra đường
... Mehr anzeigen
Gefällt 4
Vượng Đặng Văn Hãy tìm kiếm như trên google những Preseach lại trả hoa hồng cho bạn. đăng ký được nhận 20 Pre khi tham gia đường link sau:  https://www.presearch.org/signup?rid=648836
14. September um 11:30
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:57
HongNhung961
17. August um 04:44
Ảnh đẹp thế
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:57
Đỗ Lan Hương
04. September um 08:26
Lý do chúng ta lựa chọnMạng Xã Hội Xenzuu bởi..
1.Đây là một mạng xã hội bất cứ ai củng có thể tham gia..không phân biệt lứa tuổi. không phân biệt công việc.
Xenzuu là công cụ để chúng ta kết nối với nhau và chia sẽ những cơ hội cho nhau.
2.Hãy sử dụng nó như facebook rồi bạn sẽ kiếm đươc tiền..ít hay nhiều là ở bản thân bạn hiểu nó bao nhiêu.và dành thời gian cho nó như thế nào..đừng đòi hỏi kiếm được nhiều tiền khi bạn chả làm gì cho nó..điều này là không có.
... Mehr anzeigen
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:55
Le Hoang Truong
08. September um 10:14
Tulips in heaven...
Gefällt 1
Trinh Phu Nice
08. September um 11:56
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:54
Bellak24
08. September um 08:26
Gefällt 0
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:53
Le Phat
08. September um 05:30
TT nhé mọi người
Gefällt 0
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
08. September um 11:52
Bellak24
08. September um 08:26
Gefällt 0
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
07. September um 12:17
1001 HOT
06. September um 06:11
kiếm thêm nhu nhập nhé các tình yêu

link hướng dẫn: http://www.tuvantaichinh.top/2018/09/golden-tea-choi-game-trong-tra-ao...
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
07. September um 12:13
Jony Dao
07. September um 04:47
Gefällt 3
TiKa MMO https://goo.gl/EQZgfU kiếm 200k moi ngay neu ban muon
07. September um 12:47
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
07. September um 05:17
vu trang
07. September um 05:11
kiếm 5-10$ mỗi ngày! hãy đăng ký ngay các bạn nhé, không đầu tư, hãy chăm chỉ để có $
http://bit.ly/2Ckwrpl
GoldRise - the financial affiliate program
Earn by operation with PAMM-scores and binary options
bit.ly
Gefällt 0
1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
06. September um 13:11
Le Ngoc Anh
17. August um 11:09
Ngõ xinh
Gefällt 18
Sống Khỏe Mỗi Ngày Ngõ này ở đâu vậy bạn?
07. September um 08:16
 1
Kimnguyen09993 Đẹp quá
07. September um 11:25
TuQuynh98 nice post
08. September um 10:36
Nguyễn Tùng like
08. September um 10:36
Nguyen Thien Nga Đẹp mắt
08. September um 11:25
Quốc Cường Nguyễn http://doithenhanhtaynhantien3456.online/?code_invite=20211475_138
08. September um 13:20
Quốc Cường Nguyễn Beautiful!
11. September um 05:26
Quốc Cường Nguyễn Beautiful!HẠT GIỐNG HOA BABY MIX 55k/ gói 200 hạt Hoa Baby còn được gọi với tên là Hoa Chấm bi, tên tiếng anh: Baby's Breath (tên khoa học là Gypsophila), có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Đông Âu, đây là những hoa nhỏ xíu như những bông tuyết trắng, hoặc hồng . Đây là loài hoa ưa sống trên vùng đất đá vôi. Tên gọi "Baby’s breath" có nghĩa là hơi thở trẻ thơ, Bởi hoa baby đẹp, dễ thương, mong manh và thuần khiết như trẻ thơ! Hoa baby thuộc loài thân bụi cây phân nhiều cành, những bông hoa nhỏ mọc đầu các cành ấy, hoa baby thường có màu trắng phổ biến và màu hồng nhạt rất dễ thương. Hoa Baby khá phù hợp với khí hậu Việt Nam và được trồng rất phổ biên, Thời gian cây hao baby dinh trưởng là khá nhanh, nảy mầm sau 5-7 ngày và sau 30 -40 ngày là cây đã bắt đầu ra hoa. Hoa Baby là loại hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, ngây thơ, trong trắng. Hoa baby có thể trồng quanh năm, Đất trồng cần phải giàu dinh dưỡng, xốp, thoáng khí, ưa ẩm, có thể dùng đất tribat loại dành cho hoa và rau ăn lá để trồn
11. September um 05:26
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
06. September um 13:06
Nguyenbichthin
06. September um 11:43
Có được gọi là tuyệt tác không?
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
06. September um 13:05
Thanh Hải
05. September um 11:52
Gefällt 7
TuQuynh98 like and share
08. September um 10:36
Nguyễn Tùng like
08. September um 10:36
Nguyen Thien Nga Áo em trắng quá nhìn không ra
08. September um 11:26
Quynh80
06. September um 07:44
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
05. September um 11:11
Thụy Vân
30. August um 15:07
chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé thả tim cho em nha
Gefällt 10
Trần Hoàng Anh đẹp lắm
05. September um 11:28
Nguyễn Tường đẹp
05. September um 14:10
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
05. September um 10:58
Như Quỳnh
03. September um 16:46
KB e đi ạ
Gefällt 5
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
05. September um 10:56
Lý Kimnhan
01. August um 18:10
SAO EM KHÓC...
Mạnh mẽ đâu rồi sao em khóc
Nước mắt lăn buồn trên khóe mi
Tình đó đâu là tình trọn vẹn
Một nửa trái tim đã nhạt màu
Nụ cười đâu rồi sao em khóc
Há phải em đang hạnh phúc sao
Ai bảo cô đơn em chịu được
Ai bảo nhói lòng em không sao
Hôm qua đâu rồi sao em khóc
Nụ cười hồn nhiên ấy nơi đâu
Không lẽ em yêu người đến vậy
Một nữa tình riêng đã phai màu
Tình muộn là tình thiêng liêng nhất
Cũng bởi sinh ra một kiếp
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 14:24
Alex nguyễn
02. September um 13:04
ANH CHỊ EM CHIA SẺ NÀY. LIKE MẠNH TAY VÀO NHÉ
Làm Xenzuu cũng giống như trồng cây ăn quả vậy, bạn cứ làm công việc thường ngày , buổi sáng thức dậy vào xenzuu vài phút , có thể chia sẻ về quan điểm cá nhân, post một tấm hình đẹp để chia sẻ với bạn bè, thời gian cafe buổi sáng hoặc ăn vặt có thể kể cho bạn bè nghe về mạng xã hội mới có thể mang lại nguồn thu nhập thêm mà không phải đầu tư hay rủi ro gì. Cứ thế công việc chính có thể nuôi sống bạn, hãy dành thời gian hợp lý
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Quynh80
04. September um 09:20
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:58
Thanh Hải
04. September um 04:56
Gefällt 9
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:55
Quang Thành
24. August um 20:15
++ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC HOA HỒNG CAO +++ Xenzuu hoạt động trên cơ chế chia lợi nhuận quảng cáo về lại cho người dùng! Đây là một điều rất tuyệt vời. Nhưng trong thời gian qua, có nhiều anh chị không nắm được nguyên tắc này nên nhận được hoa hồng trả về không cao. - Để cải thiện hoa hồng nhận được, các anh chị hãy ưu tiên việc click Quảng Cáo (như hình), từ đó Xenzuu có nhiều tiền từ bán quảng cáo tương đương với việc chia hoa hồng về cho các anh chị nhiều hơn. - Mong anh chị chia sẻ thông... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:52
Thanh Hải
04. September um 04:56
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:52
Phanthienhatinh
31. August um 04:47
Làm Xenzuu cũng giống như trồng cây ăn quả vậy, bạn cứ làm công việc thường ngày , buổi sáng thức dậy vào xenzuu vài phút , có thể chia sẻ về quan điểm cá nhân, post một tấm hình đẹp để chia sẻ với bạn bè, thời gian cafe buổi sáng hoặc ăn vặt có thể kể cho bạn bè nghe về mạng xã hội mới có thể mang lại nguồn thu nhập thêm mà không phải đầu tư hay rủi ro gì. Cứ thế công việc chính có thể nuôi sống bạn, hãy dành thời gian hợp lý để tưới nước cho cây ăn quả xenzuu lớn dần. Có thể... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:50
Nguyễn Thị Hạnh Dung
30. August um 15:55
VỢ CÀNG DỊU DÀNG, CHỒNG CÀNG THÀNH CÔNG

Pháp sư Tịnh Không - người am hiểu và chuyên truyền dạy các bài học về Phật giáo có nói: “Người vợ nóng nảy, tức giận càng nhiều thì người chồng sẽ càng suy yếu, người vợ càng ôn nhu, dịu dàng như nước thì người chồng sẽ càng thịnh vượng”.

“Người phụ nữ tốt” có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đàn ông trong gia đình. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước lại đại diện cho tài lộc, vậy nên
... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
04. September um 06:46
Kim Nhật Thành
04. September um 03:39
Gefällt 1
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
03. September um 11:14
Linda My
29. August um 06:36
Một thời áo trắng
Gefällt 2
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
03. September um 11:14
Đỗ Thơm
03. September um 04:43
Cần lắm một sự sẻ chia
Gefällt 11
LeThuy378 like
03. September um 11:34
Ivathequeen like and shared
03. September um 11:44
mon nguyễn 1 ngày có thể kiếm hàng ngàn đô với úng dụng này http://exemoney.site/1603744080794/
03. September um 15:05
PHAM KIM tội nghiệp các em nhỏ
03. September um 17:07
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
03. September um 11:13
Lan Phuong
03. September um 03:51
Gefällt 1
Quynh80
02. September um 13:35
20180902_151038
Gefällt 2
David Stephens Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn đang mệt mỏi vì liên tục làm việc trong các dự án khác nhau và mất tiền của bạn bằng cách cho đi không biết ai! Hãy nói với điểm dừng này! Sau khi tất cả, có những cách đáng tin cậy hơn để kiếm tiền, làm việc với một nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nơi bạn có được tài chính và lợi nhuận của bạn ngay lập tức sau khi đóng rất nhiều là tuyệt vời! Để tham gia vào các hồ bơi, bạn thậm chí có thể mỗi ngày số tiền tối thiểu để tham gia từ 100 đô la với lợi nhuận từ 8% trở lên là một hướng tuyệt vời cho thu nhập ổn định và đáng tin cậy! Liên kết đến cuộc trò chuyện để xem xét https://t.me/optimalpool liên kết đến nhóm của tôi https://www.xenzuu.com/cm/Worldinvestor2018
02. September um 15:14
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
02. September um 13:31
Pham Duc
02. September um 02:26
Anh em like và share nào.
Gefällt 9
Quynh80 hat einen Beitrag geteilt
02. September um 13:31
Vu Newstrue
30. August um 08:58
Gefällt 5
Quynh80
02. September um 11:02
20180902_151038
Gefällt 0
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.