Username:  Passwort:
  
  
 
Thiên Yết
TranThiMinhTu
ChronikFreunde  168Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:6. Oktober 2004
Website:  https://www.xenzuu.com/?ref=225833
Weitere Informationen anzeigen
168 164 58 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (168)
Hồng Vân
Chanh Trương
Nguyen Ngan
Dalvo Belechiano
HỒNG LÂU MỘNG
APhanh
silver hoop
Khanh11
Hương Nguyễn Thị Thu
Gesponsert
 
Thiên Yết
18. Oktober um 18:11
Gefällt 4
Thiên Yết
18. Oktober um 18:10
Gefällt 4
Thiên Yết
18. Oktober um 18:07
Gefällt 4
Thiên Yết
18. Oktober um 18:05
Gefällt 4
Thiên Yết
18. Oktober um 18:03
Gefällt 6
Thiên Yết
18. Oktober um 17:57
Gefällt 9
Natalya Kuznetsova Very nice!
18. Oktober um 18:02
Ivathequeen lepo
18. Oktober um 20:53
Thiên Yết
18. Oktober um 17:54
Gefällt 7
Thiên Yết
18. Oktober um 17:53
Gefällt 10
Ivathequeen lk
18. Oktober um 20:52
Thiên Yết
18. Oktober um 17:52
Gefällt 5
Thiên Yết
18. Oktober um 17:50
Gefällt 12
Ivathequeen lepo
18. Oktober um 20:52
Piaiulia nice
18. Oktober um 20:53
Thiên Yết
18. Oktober um 17:47
Gefällt 9
Ivathequeen super
18. Oktober um 20:52
Thiên Yết
18. Oktober um 17:45
Gefällt 10
KeMü süß
18. Oktober um 19:24
Nemanja Zarkovic http://www.kawaiiklicks.info/index.php?ref=joke NEW NEW PAYING SITE JOIN NOW
18. Oktober um 19:27
Thiên Yết
18. Oktober um 17:44
Gefällt 8
KeMü süß
18. Oktober um 19:24
Thiên Yết
18. Oktober um 17:43
Gefällt 9
TamaraT prelepa
18. Oktober um 17:44
KeMü schön
18. Oktober um 19:26
Nemanja Zarkovic http://www.kawaiiklicks.info/index.php?ref=joke NEW NEW PAYING SITE JOIN NOW
18. Oktober um 19:27
Thiên Yết
18. Oktober um 17:40
Gefällt 5
Thiên Yết
18. Oktober um 17:38
Gefällt 12
TamaraT lepo
18. Oktober um 17:41
KeMü schön
18. Oktober um 19:27
Nemanja Zarkovic http://www.kawaiiklicks.info/index.php?ref=joke NEW NEW PAYING SITE JOIN NOW
18. Oktober um 19:27
Thiên Yết
18. Oktober um 17:36
Gefällt 15
TamaraT super foto
18. Oktober um 17:39
Hoàng Thanh Xuân tương tác nhau nha.. rảnh qua inbox 8 chuyện cho vui ạ...
18. Oktober um 18:24
Hoàng Thanh Xuân tương tác nhau nha.. rảnh qua inbox 8 chuyện cho vui ạ...
18. Oktober um 18:24
Thiên Yết
18. Oktober um 17:34
Gefällt 5
TamaraT lepo
18. Oktober um 17:36
Thiên Yết
17. Oktober um 16:38
Gefällt 4
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:37
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:39
Thiên Yết
17. Oktober um 16:38
Gefällt 5
TamaraT super
17. Oktober um 16:38
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:37
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:38
Thiên Yết
17. Oktober um 16:13
Gefällt 6
TamaraT lepo
17. Oktober um 16:38
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:47
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:47
Thiên Yết
17. Oktober um 16:10
Gefällt 11
Natalya Kuznetsova Very nice! Pleasantly.
17. Oktober um 16:24
TamaraT lepo
17. Oktober um 16:38
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:47
Duong Quang hoanh de thuong
18. Oktober um 10:17
Thiên Yết
17. Oktober um 16:03
Gefällt 6
Natalya Kuznetsova Very nice! Pleasantly.
17. Oktober um 16:24
TamaraT super
17. Oktober um 16:38
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:49
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:49
Thiên Yết
17. Oktober um 16:00
Gefällt 12
TamaraT lepo
17. Oktober um 16:39
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:50
Sống Chết Like
18. Oktober um 06:42
thiet hieu online like
18. Oktober um 08:51
thiet hieu online like
18. Oktober um 08:51
thiet hieu online like
18. Oktober um 08:51
Duong Quang hoanh Like
18. Oktober um 10:17
Thiên Yết
17. Oktober um 15:56
Gefällt 7
TamaraT prelepo
17. Oktober um 16:39
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:48
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:50
Thiên Yết
17. Oktober um 15:55
Gefällt 9
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:50
Thiên Yết
17. Oktober um 15:52
Gefällt 12
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:51
Thiên Yết
17. Oktober um 15:47
Gefällt 12
Ojooman http://www.kawaiiklicks.info/index.php?ref=joke New paying site join now and start earning
17. Oktober um 16:22
Mr Gold TV Electronic Dance Music Một dự án cạnh tranh với Futurenet nhưng với nhiều ưu điểm khả năng hơn và vẫn còn rất ít cạnh tranh ở Việt Nam. Do đó, mọi người đều có thể tạo ra thu nhập khổng lồ bằng cách đầu tư và giới thiệu cho bạn bè của mình. Link đăng ký để tham gia Alternet - Adblast Việt Nam Team Adblast : https://adblast.org/r/nfspeed
17. Oktober um 17:47
Thiên Yết
17. Oktober um 15:41
Gefällt 6
TamaraT super
17. Oktober um 16:40
Thiên Yết
17. Oktober um 15:36
Gefällt 8
Thiên Yết
17. Oktober um 15:36
Gefällt 7
Thiên Yết
17. Oktober um 15:33
Gefällt 5
Thiên Yết
16. Oktober um 12:47
Gefällt 6
July Vũ https://www.youtube.com/watch?v=b2bMJi4kL7Y&list=PLJYk9p81PuCSJ7q3thMc...
16. Oktober um 12:50
thanh le https://hirary.fn.xyz/
16. Oktober um 12:56
Truong Anh Thang http://innerinvests.com/?id=39158
16. Oktober um 14:59
Thiên Yết
13. Oktober um 17:11
Gefällt 11
Trần Trung Hiếu Rất tuyệt
13. Oktober um 17:19
VlastaUheli KIẾM TIỀN LÀM VIỆC TẠI NHÀ. Không có mánh lới quảng cáo, không có chiếc bánh trên bầu trời, không có con bò đực. Bây giờ trong năm thứ 20 của chúng tôi! www.sfi4.com/17594251/FREE
13. Oktober um 17:50
An Bình K hiểu
14. Oktober um 02:08
Hoang ThiThi Tương tác nhé bạn
15. Oktober um 13:13
Son Phan Thai love ......
15. Oktober um 13:16
Phuong Dung tương tác vs mình = cú nhấp youtube https://www.youtube.com/watch?v=GV5rf7eFiRg&feature=share bình luận chia sẽ để có nhiều hoa hồng từ xenzuu nhé mn đặc biệt ai mới biết choi xenzuu thì vất ních tạo ních mới vào phiếu thưởng của mình 2$ Mã voucher: 7HA4UA2D cùng xây dựng hệ thống 10 tầng vs mình nhé !
15. Oktober um 13:24
Tripham1968 dep qua
15. Oktober um 13:43
Tripham1968 dep qua
15. Oktober um 13:43
Tripham1968 dep qua
15. Oktober um 13:43
Natalya Kuznetsova It's perfect!
17. Oktober um 16:25
Thiên Yết
13. Oktober um 15:32
Top 6 đồng cryptocurrency tạo thu nhập thụ động
1. KUCOIN
Kucoin là một sàn giao dịch có địa chỉ website tại kucoin.com.

Đây là một sàn khá lớn và uy tín, các đồng coin lên được Kucoin đều là các đồng chất lượng, nằm trong top bảng xếp hạng của coinmarketcap.
Kucoin có một đồng token riêng tên là Kucoin Shares và Kucoin chia sẻ lợi nhuận cho những nhà đầu tư nắm giữ token của Kucoin 50% tổng lợi nhuận chia đều cho các nhà đầu tư dựa trên số token mà họ nắm
... Mehr anzeigen
ARK Profit Calculator - reConNico
calculator.reconnico.com
Gefällt 6
1
Thiên Yết
13. Oktober um 12:13
Gefällt 13
An Bình ngon
13. Oktober um 12:15
 3
Nguyễn Nhựt http://www.ermail.com/link/AcNJJc2Al2JYNa7CljJeTXjc2aJaeJVC Bạn clik vào link trên rồi nhập gmail của bạn nhấn nút đăng ký. Hệ thống sẽ gởi cho bạn một thư xác nhận. Bạn clik active rồi nhập mật khẩu gmail bạn sẽ nhận đc 10$ trong tài khoản đăng ký. Ok các bạn nhé.
14. Oktober um 02:43
 1
Hoang ThiThi Tương tác nhé bạn
15. Oktober um 13:13
Son Phan Thai love ......
15. Oktober um 13:15
Phuong Dung tương tác vs mình = cú nhấp youtube https://www.youtube.com/watch?v=GV5rf7eFiRg&feature=share bình luận chia sẽ để có nhiều hoa hồng từ xenzuu nhé mn đặc biệt ai mới biết choi xenzuu thì vất ních tạo ních mới vào phiếu thưởng của mình 2$ Mã voucher: 7HA4UA2D cùng xây dựng hệ thống 10 tầng vs mình nhé !
15. Oktober um 13:24
Phuong Dung tương tác vs mình = cú nhấp youtube https://www.youtube.com/watch?v=GV5rf7eFiRg&feature=share bình luận chia sẽ để có nhiều hoa hồng từ xenzuu nhé mn đặc biệt ai mới biết choi xenzuu thì vất ních tạo ních mới vào phiếu thưởng của mình 2$ Mã voucher: 7HA4UA2D cùng xây dựng hệ thống 10 tầng vs mình nhé !
15. Oktober um 13:24
Tripham1968 ngọn qua
15. Oktober um 13:42
KeMü lecker
15. Oktober um 16:05
Thiên Yết
13. Oktober um 12:02
Gefällt 9
Thiên Yết
12. Oktober um 16:52
Gefällt 15
Phùng Hà lovely
12. Oktober um 16:56
 1
Lê Phúc lộc Xinh quá
13. Oktober um 08:52
Bích Nt tt nha
14. Oktober um 07:25
Bích Nt tt nha
14. Oktober um 07:25
Bích Nt tt nha
14. Oktober um 07:25
Thiên Yết
12. Oktober um 16:41
Bánh táo hoa hồng thơm ngon
Gefällt 8
Nguyễn Văn Tài Bạn muốn kiếm tiền thật sự thì hãy vào hệ thống sau để nhận 10USD link mình để phần bên dưới http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... wwhttp://w.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBanner1.png"> </a> http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBanner2.png"> </a> http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBannerSmall1.jpg"&... http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg"&... Bạn muốn kiếm tiền thật sự thì hãy vào hệ thống sau để nhận 10USD link mình để phần bên dưới http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... wwhttp://w.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBanner1.png"> </a> http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBanner2.png"> </a> http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBannerSmall1.jpg"&... http://www.ermail.com/bannerlink/VXmA2eYXl7AlV2l7eCcYj2aaNmXJYjja"... http://www.ermail.com/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg"&...
12. Oktober um 17:04
Phùng Hà hấp dẫn quá
12. Oktober um 17:05
PHUONG MAI HUYNH THI like
14. Oktober um 05:08
Hoang ThiThi Like
15. Oktober um 13:14
Thiên Yết
12. Oktober um 16:15
Gefällt 20
MonNey VN Like ..kết bạn
12. Oktober um 16:31
 2
SGD Slayder Dễ thương
12. Oktober um 16:34
 1
Wilmor Lovena Watch videos, and watch advertise, and get paid, click here: http://bit.ly/2JKwVDB
12. Oktober um 16:34
Nguen Thanh Long tr ơi đẹp thế @@
12. Oktober um 16:35
Đào Tuyên kiếm tiền free money nào ae http://reallyjob.com/?invite=15027 ,thanh toán vào cuối tháng....make money online 2018.
12. Oktober um 16:50
 1
An Bình đẹp
12. Oktober um 16:55
 1
An Bình đẹp
12. Oktober um 16:55
 1
Huỳnh Thục Quyên Đẹp mê hồn
12. Oktober um 17:11
Lê Phúc lộc Xinh quá
13. Oktober um 08:52
Hoang ThiThi Like
15. Oktober um 13:14
Son Phan Thai love ......
15. Oktober um 13:15
Tripham1968 Like
15. Oktober um 13:42
Thiên Yết
12. Oktober um 15:59
Gefällt 8
MonNey VN Like
12. Oktober um 16:00
 1
Nguen Thanh Long thế ms thâm :v
12. Oktober um 16:35
 1
Thiên Yết
12. Oktober um 15:53
Gefällt 10
MonNey VN Like $$
12. Oktober um 16:00
 3
Thang windows dep that....
12. Oktober um 16:10
 3
Nguen Thanh Long ac vcc
12. Oktober um 16:35
 1
Son Phan Thai hay
15. Oktober um 13:15
Thiên Yết
12. Oktober um 15:47
11 cách “câu” like cực hiệu quả trên Facebook
Nếu bạn quan tâm đến số lượt like cho status và ảnh của mình trên facebook thì vài mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp ích cho bạn đấy.
1. Cài chế độ Public, Every body cho Profile và bài đăng – cách tăng like Facebook bắt buộc

Để tăng like hiệu quả bằng các cách tăng like Facebook, Profile của bạn phải cho phép hiện chức năngAdd friend, Follow và Message đối với người xem là “khách lạ”. Thêm vào đó bạn cũng nên chỉnh chế
... Mehr anzeigen
Gefällt 6
Thiên Yết
12. Oktober um 15:35
Gefällt 8
An Bình hhhhhh
12. Oktober um 16:09
Tứ Diệp Thảo Con lạy
14. Oktober um 02:40
Thiên Yết
12. Oktober um 15:32
Gefällt 6
An Bình kkkkkkkkk
12. Oktober um 16:09
 1
Thiên Yết
12. Oktober um 15:31
Gefällt 6
An Bình kkkkkkkkkkk
12. Oktober um 16:09
Thiên Yết
12. Oktober um 15:27
Cho dù giàu hay nghèo khi chết cũng về một nơi
Gefällt 7
An Bình hhhh
12. Oktober um 16:09
Thiên Yết
12. Oktober um 15:24
Gefällt 6
An Bình mmmmmm
12. Oktober um 16:10
An Bình mmmmmm
12. Oktober um 16:10
Thiên Yết
11. Oktober um 14:21
Khi bạn nhìn thấy các đôi thể hiện tình cảm
Gefällt 6
Nguen Thanh Long mất ối vcc :v
11. Oktober um 15:14
Đào Tuyên free...make money... Kiếm tiền nào anh em ,đăng kí ngay và nhận bonus $$$ nào : http://EasyJobtime.com/?userid=4027
11. Oktober um 21:29
Thiên Yết
11. Oktober um 14:17
Gefällt 5
Nguen Thanh Long thích sư đi du lịch
11. Oktober um 15:14
Nguyễn Văn Dũng Hay hơn FutureNet: Chào các bạn, tôi muốn giới thiệu với các bạn dự án AllAdsWork lâu dài và uy tín, đã tồn tại 1 năm 205 ngày, của Anh, xem 10 quảng cáo một ngày, giống với futurenet nhưng có nhiều điểm ưu việt hơn: (1) Futurenet có gốc và lãi sấp xỉ 1% trên ngày, tổng tãi 120% trong khoảng 120 ngày. Trong khi đó, AllAdsWork có gốc và lãi sấp xỉ 2%/ngày tổng lãi 120% chỉ trong khoảng 60 ngày; (2) Futurenet khoảng 40s/quảng cáo, còn AllAdsWork khoảng 9s/quảng cáo; (3) Chi phí khi rút tiền Lãi: Futurenet phải để lại 5%, trong khi AllAdsWork thì không mất. AllAdsWork đầu tư với các gói $10, $20, $40, $60. ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU: Bước 1: Vào Link: https://alladswork.com/ref/hovandung sau đó bấm "JOIN NOW" (Mật khẩu: chọn dạng có 4 số, chữ in, chữ thường và ký tự đặc biệt. Ví dụ: Abc1234@) Bước 2: Kích hoạt email Bước 3: Đăng nhập để chạy hết 10 giây quảng cáo và bấm "Continue", nhấn nút xanh "BUY AD PACKS" chọn 1 trong 4 gói quảng cáo. + Choose payment method: Chọn "Processor" + Choose payment processor: Chọn "Perfect Money" + Enter the number of shares you wish to purchase: Gõ chọn số lượng tùy ý. Nhập captcha, đồng ý điều khoản và bấm "Pay Now". Bước 4: Bấm "Thực hiện thanh toán" và Đăng nhập với ID thành viên với Mật khẩu của ví Perfect Money. Bấm "Xem trước thanh toán" và "Xác nhận thanh toán" là xong Bước 5: Hàng ngày đăng nhập và bấm "START SURFING" (màu đỏ phía trên bên phải) xem ít nhất 10 quảng cáo để nhận 2% về tài khoản. Bước 6: Tái đầu tư khi đủ số tiền tối thiểu $10 để tạo ra siêu lãi suất kép. Ghi chú: Chỉ 1 Tài khoản trên 1 IP, nếu tạo nhiều tài khoản sẽ rất dễ bị khóa vĩnh viễn. Đừng bỏ qua chia sẻ này, bạn hãy ghi lại số điện thoại này, vì chắc chắn lướt qua các dự án khác rồi lại phải tìm lại bài chia sẻ. (Để được hỗ trợ kỹ thuật, xin liên hệ qua Zalo 0348776482).
11. Oktober um 19:06
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.