Username:  Passwort:
  
  
 
Vwj Teem
Tuantu
ChronikFreunde  42Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:4. Februar 2001
Stadt:Thai nguyen
Beziehungsstatus:  Single
Website:  https://www.xenzuu.com/?ref=221767
Weitere Informationen anzeigen
42 41 9 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (42)
ProfiLike
Nguyễn Quang trung
VlastaUheli
lê phước phương Anh
Milana SocTovary
Ngô Minh Tuấn
Nguyễn Thanh Uy Vũ
Viboom
Nguyễn thị thanh Hà
Gesponsert
 
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:56
Thai Binh Minh
02. Oktober um 07:36
Yêu quá đi!
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:27
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:55
Nguyễn Ninh
Heute um 03:49
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:27
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:55
Nguyễn Quang trung
Heute um 04:37
Các bạn tương tác vs tớ đi...
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:27
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:55
Nông Xâm hat ihr Profilbild geändert
09. Oktober um 06:33
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:28
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:53
Hua Thanh
Heute um 04:22
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Kenh Tong Hop
Heute um 04:15
Hello new day
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:28
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Dinh Binh
Heute um 04:48
XH has just released in the US, just started running Beta version. Participation in the Beta period will earn you 50% commission + commission 5 levels - Note: only receive% and commission on when you participate in the Beta period and complete 100% of the profile. Sign up now: https://www.webtalk.co/be/home/6588089
15.10.2018
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:29
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Nguyễn Nhựt
Heute um 05:35
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:29
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Nguyễn Nhựt
Heute um 05:34
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:29
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Hallowuyen Cezuu
Heute um 05:26
20180929_075546~2
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:29
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:52
Nguyễn Nhựt
Heute um 05:33
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:30
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:51
MyMy Le
Heute um 05:31
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:30
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:51
Võ Thị Hạnh
Heute um 05:18
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:30
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:51
Võ Thị Hạnh
Heute um 05:17
Em co nu cuoi tuoi
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:31
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:51
Võ Thị Hạnh
Heute um 05:16
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:31
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:51
MyMy Le
Heute um 05:31
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:31
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:50
Arch Patan
13. Oktober um 15:07
Challenger Eco-Fleece Pullover Hoodie
An everyday pullover hoodie crafted from our signature soft Eco-Fleece.

https://bit.ly/2ycnk5y

Disclosure: Sometimes we get paid if you click one of those links and purchase a product or service
Challenger Eco-Fleece Pullover Hoodie
An everyday pullover hoodie crafted from our signature soft Eco-Fleece.
bit.ly
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:32
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:50
Nguyễn Quang trung
Heute um 04:37
Các bạn tương tác vs tớ đi...
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:32
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:50
Haphuan
Heute um 04:25
Gefällt 0
Vũ Thanh Hòa Kiếm thêm thu nhập nghề tay trái Mỗi ngày bỏ ra khoảng 5 phút click quảng cáo, là bạn đã kiếm được tiền với AdBlast- Alternet. Tương tự như futurenet, Nhưng ngon hơn futurenet. Hoa hồng ổn định, không xem quảng cáo vẫn có $. Không giữ lại 5%. Hệ thống chạy mướn hơn. Vào gói có 3 loại: Gói 10$ lãi 120%, Gói 50$_lãi 120%, Gói 100$ lãi 125%. Min rút 10$! Link đăng ký và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí: https://adblast.org/r/thanhhoa7602 Facebook: https://www.facebook.com/hoavu.rhmdn
Heute um 07:32
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Heute um 06:50
Hồ Thủy Tiên
08. August um 06:58
sắp lại đi học rồi,, huhu,,,, tương tác em đi ạ
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:57
Thiên Yết
12. Oktober um 16:52
Gefällt 1
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:57
Piaiulia
12. Oktober um 21:20
Earn from 1.5 % per day !
https://goex.pro/investing?ref=piaiulia
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:56
Võ Thị Mỹ Ngọc hat ihr Profilbild geändert
17. September um 06:26
Gefällt 2
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:56
chiến ngô hat sein Profilbild geändert
13. Oktober um 18:19
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:55
khoắn vòng
Gestern um 07:31
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:54
Trúc Đào
24. August um 14:47
Tương tác like, cmt, share, chat nào mn ơii
Gefällt 1
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:54
Trúc Đào
24. August um 14:44
Uống nhầm ánh mắt...cơn say theo cả đời ❤️
Mọi người tương tác với e đi
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:54
Đậu Thanh long
07. August um 09:29
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:54
Đinh Tuân
30. Juli um 10:54
Khi bạn đầu tư thì hãy chấp nhận mất công sức và rủi ro =>> bài học, nhưng tôi tin tưởng dự án sẽ thành công cho sựu mạo hiểm của tôi, tin chắc là vậy
https://www.youtube.com/watch?v=mY7zmAbmYMQ
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 08:53
HOT Vũ Minh Hải
09. September um 05:53
Xenzuu (vn.)
Hôm qua tại 04:46

Xenzuu trả hoa hồng cho người dùng thông qua việc chia sẻ lợi nhuận bán quảng cáo trên Xenzuu. Nhiều công ty, doanh nghiệp, cá nhân đặt quảng cáo trên Xenzuu người dùng càng được chia hoa hồng cao. Người dùng tại VietNam hãy chung tay gởi thư mời đặt quảng cáo trên Xenzuu đến các công ty, doanh nghiệp và cá nhân.
Chúng tôi rất tiếc về Hoa hồng không được tính toán chính xác trong hôm qua và đang nỗ lực khắc phục
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
13. Oktober um 05:48
kiều trinh hat ihr Profilbild geändert
12. September um 11:55
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
13. Oktober um 05:47
Haphuan
12. Oktober um 11:30
Cảnh đẹp thì like và chia sẻ và cho cảm nghĩ nhé?
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
13. Oktober um 05:47
Diệp Pink
13. Oktober um 03:31
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
13. Oktober um 05:47
Võ Thị Hạnh
11. Oktober um 07:43
Hoa cai bap
Mặt trời vừa ló chân mây
Cánh đồng nắng trải cho ngày mới sang
Hoa - hay bắp nở ngỡ ngàng
Trắng , xanh đan tím rắc vàng lung linh .
Con người cùng với thiên nhiên
Tạo nên cảnh đẹp giữa miền bao la
Trời , mây , non nước giao hòa
Bức tranh từ đất thăng hoa tuyệt vời.
Gefällt 0
Vwj Teem
12. Oktober um 01:31
Con gj nhj
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:29
Nguyên Lan
10. Oktober um 10:20
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:28
Giang Vo
21. September um 08:06
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:28
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:27
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:27
Csaba Juhasz
08. Oktober um 06:47
WE ARE FROM THE FUTURE
https://wp.me/p4QRvt-MX
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:27
Hong Ha
11. Oktober um 14:58
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
12. Oktober um 01:27
Ly Cay
11. Oktober um 15:33
Gefällt 0
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
11. Oktober um 05:05
Huonghoaiduchn
11. Oktober um 01:59
loa loa..bác nao mua mật ong rừng nguyên chất cư ơi e nhé.e bán 300k /1lit giá mềm hơn thi trường nhe!
Gefällt 1
VlastaUheli VỊ TRÍ ASTRO SUPER MỚI https://www.tripleclicks.com/17594251 / Astro /
11. Oktober um 21:36
VlastaUheli Tìm kiếm một công việc an toàn? Hãy tham gia nhóm của tôi.http: //www.sfi4.com/17594251/FREE
11. Oktober um 21:38
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
11. Oktober um 05:04
Madhu Obhrai
10. Oktober um 22:04
“A man should hear a little music ,🎵 🎼🎸🎹🎵🎧
read a little poetry , 📚📜
and see a fine picture every day of his life,📑
in order that worldly cares may not obliterate the sense of the beautiful which God has implanted in the human soul.” 💛
Gefällt 1
Vwj Teem hat einen Beitrag geteilt
11. Oktober um 05:04
Võ Thị Hạnh
09. Oktober um 09:50
.CUNG ĐÀN LẺ LOI .......

Dạo ấy nơi này lá thắm xanh,
Hoa kia rực đỏ ở trên cành.
Bên nhau hát khúc..."tình như mộng",
Nắn nót cung đàn... tấu nhạc xanh...

Khẽ nói em rằng... mãi mãi yêu,
Đàn kia có lạc phím đi nhiều...
Tơ này vẫn thẳng không dời đổi,
Cũng bản tình ca của thuở yêu !

Có lẽ là anh chẳng nhớ em,
Cho nên lá úa rụng bên thềm.
Hoa tươi héo rũ, rơi từng cánh,
Những giọt sầu tuôn... ướt lụa mềm..

Lỗi
... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Vwj Teem
02. Oktober um 16:12
Ban
Gefällt 0
Vwj Teem
02. Oktober um 16:10
Gefällt 0
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.