Username:  Passwort:
  
  
 
Kanu Nguyen
Hoangnt
ChronikFreunde  63Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Gesponsert
Freunde (63)
Vlad Zimin
Yana69
ELIRTEX
DianaAverina78
Kim Trọng NKT
Ragdollfan
Drobina Tatyana
@KissMyAss_RM
Gabrielejasmin
Gesponsert
 
Steckbrief:
Geburtstag:28. September 1978
Stadt:Bạc liêu
Beziehungsstatus:  Verheiratet
Website:  https://www.xenzuu.com/index.php...
Ausführliche Informationen verbergen
Persönliche Interessen  
Über mich:  Bóng đá
Tätigkeit:  Văn nghệ
Interessen:  Bóng đá
Lieblingsmusik:  Ngọc sơn
Lieblingsfilme:  Tinh võ môn
Lieblingssendungen:  Thách thức danh hài
Lieblingsbücher:  Truyện ngụ ngôn
Lieblingsspiele:  PlayStation
Communities:  Xenzuu (en.)
63 59 5 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
23. Dezember um 15:28
Võ Thị Hạnh
23. Dezember um 08:34
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
23. Dezember um 15:28
Võ Thị Hạnh
23. Dezember um 08:34
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
23. Dezember um 15:27
Võ Thị Hạnh
23. Dezember um 08:36
Đôi ta tâm sự d4 thương chưa nào?
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
18. Dezember um 14:44
Nguyễn Vũ Thái Bình
18. Dezember um 10:01
Minh bat duoc con ca vui qua
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
18. Dezember um 14:44
Nguyễn Vũ Thái Bình
18. Dezember um 10:10
Chi la cay thoi
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
18. Dezember um 14:44
Luxubu
18. Dezember um 12:43
CHƠI GAME ẢO KIẾM TIỀN THẬT
Đây là các web ngày chỉ cần ngày lên 1lần là được không tốn nhiều thời gian của ta
Đây là các trang web và app kiếm được tiền mà mình đã trải nghiệm và 100% đã rút được tiền
MA TRẬN KIẾM 500 $/ tháng
¥-KIẾM MIỄN PHÍ
1- xem video kiếm tiền min 1đô rút về paypal
(1video 90giây- 240video=1đô)
https://www.vidswatcher.com/?ref=5529
3-Nuôi chim kiếm tiền
link: https://golden-farm.biz/?r=707051
4- Xây lâu đài kiếm
... Mehr anzeigen
SUPER-BIRDS - ýêîíîìè÷åñêàÿ îíëàéí èãðà ñ âûâîäîì ðåàëüíûõ äåíåã. Ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû íà ïîïóëÿðíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû
Çàðàáîòîê â èíòåðíåòå, äåíüãè, äîõîä êàæäûé äåíü, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, ñòàáèëüíûé äîõîä
super-birds.com
Gefällt 0
Nguyễn Văn thừa Vi pm bi loi roi hả
28. Dezember um 23:41
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 00:30
Võ Thị Hạnh
10. Dezember um 04:09
Canh mo ao dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
11. Dezember um 00:30
Võ Thị Hạnh
10. Dezember um 08:35
Bien va song dep that ban ha
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
03. Dezember um 09:25
Nguyễn Vũ Thái Bình
03. Dezember um 04:14
De thuong chua nao?
Gefällt 6
Kany Nguyễn I like
03. Dezember um 09:26
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
03. Dezember um 09:25
Nguyễn Vũ Thái Bình
03. Dezember um 04:15
Mot hoa thoi ma dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
03. Dezember um 09:25
Nguyễn Vũ Thái Bình
03. Dezember um 04:15
Mot hoa thoi ma dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
30. November um 09:33
Nguyễn Vũ Thái Bình
30. November um 02:26
Hoa đẹp
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
30. November um 09:33
Nguyễn Vũ Thái Bình
30. November um 02:20
Canh sac tim ve dem dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
30. November um 09:32
Nguyễn Vũ Thái Bình
30. November um 03:09
Cuoi chut chut ban nha
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
28. November um 10:27
Luxubu
28. November um 05:31
KIẾM TIỀN ONLINE
1+ Xem video kiếm lược Quay vòng quay kiếm tiền
https://www.snuckls.com/nghia27
Đây là các web tự đào hàng ngày chỉ cần đăng kí là được không tốn nhiều thời gian của ta tranh thủ lúc rảnh niếu kiên trì chơi có thể thu nhập thụ động 100$-1000 $/tháng
++++THỢ ĐÀO BITCOIN++++
1-Đào USD
https://solarmining.green/site/partner/105705
2- Đào USD
https://korund.cc/site/partner/208395
3-đào bittcion
https://btcprominer.life/1399901
4-feebitcoin
https://freebitco.in/?r=15942665
5-
... Mehr anzeigen
ЛЕСОРУБЫ ДЕНЕГ
spez.net
Gefällt 1
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
28. November um 10:26
Nguyễn Vũ Thái Bình
28. November um 08:31
Người đi từ dạo âý
Hồn ta khắc khoải ... sầu
Bỏ tình từng đêm thâu
Dội lên màu nhung nhớ
Người đi ... từ buổi âý
Trồng vắng cả trời thơ
Ta ... bên bờ lặng lẽ
Nhặt dấu xưa ... hững hờ
Gót nhỏ dần mờ xa
Đi qua ... theo bao chiều
Nghe tơ lòng đìu hiu
Ta ... một ta ... cô liêu
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
28. November um 10:26
Nguyễn Vũ Thái Bình
28. November um 10:03
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
26. November um 00:52
Mirsala
25. November um 04:39
Hey, everybody! Check out the brand new CryptoTab browser! You just use it like a regular browser (watch Youtube, browse websites or social media networks, etc.) and earn income in BTC at the same time thanks to its built-in mining algorithm! https://get.cryptobrowser.site/4109267
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
26. November um 00:52
Mirsala
25. November um 04:48
Hey, everybody! Check out the brand new CryptoTab browser! You just use it like a regular browser (watch Youtube, browse websites or social media networks, etc.) and earn income in BTC at the same time thanks to its built-in mining algorithm! https://get.cryptobrowser.site/4109267
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
26. November um 00:52
Mirsala
25. November um 04:49
Hey, everybody! Check out the brand new CryptoTab browser! You just use it like a regular browser (watch Youtube, browse websites or social media networks, etc.) and earn income in BTC at the same time thanks to its built-in mining algorithm! https://get.cryptobrowser.site/4109267
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
26. November um 00:52
Pham Nam
25. November um 23:28
Trang web đào cùng lúc được 6 loại coin/đồng (BTC, LTC, DOGE, ETH, BTG, USD (đô la) miễn phí, tắt máy vẫn đào. Để tốc độ đào nhanh có thể mua thêm GH/S, 1usd = 100GH/S. Rút về ví chỉ 10 phút.
Nhanh tay để cùng kiếm $ nhé.
Link: https://coinmagic.cc/partner/phamnambh
Coinmagic
coinmagic.cc
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
19. November um 10:01
Nguyễn Vũ Thái Bình
19. November um 06:18
Binh minh len
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
19. November um 10:01
Nguyễn Vũ Thái Bình
19. November um 06:19
Cong nghe thuat
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
19. November um 10:01
Nguyễn Vũ Thái Bình
19. November um 06:26
Ngua van kia ban
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
17. November um 07:33
NGUYEN HONG NAM
01. September um 02:38
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
17. November um 07:33
NGUYEN HONG NAM
01. September um 00:48
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
15. November um 01:07
Nguyen Huynh
14. November um 13:08
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
15. November um 01:07
Nguyen Huynh
14. November um 13:10
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
15. November um 01:07
Nguyen Huynh
14. November um 13:10
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 10:19
Nguyễn Vũ Thái Bình
07. November um 04:24
Canh dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 05:30
Luxubu
07. November um 05:22
KIẾM TIỀN ONLINE
Đây là các web tự đào hàng ngày chỉ cần đăng kí là được không tốn nhiều thời gian của ta tranh thủ lúc rảnh niếu kiên trì chơi có thể thu nhập thụ động 100$-1000 $/tháng
1-Đào USD
https://solarmining.green/site/partner/105705
2- Đào USD
https://korund.cc/site/partner/208395
3- Đào rup
https://bonus-onlain.pro/?ref=1153
5-đào rup
http://bonus-miner.tech/?ref=1539
6-đào rup
http://spez.net/?ref=2040
7- đào rup
https://teammig.ru/?ref=608 
8-đào
... Mehr anzeigen
bonus-miner | Автозаработок
bonus-miner.tech
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 02:20
Nguyễn Vũ Thái Bình
07. November um 01:28
Hoa dep
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 02:19
Nguyễn Vũ Thái Bình
07. November um 01:29
Hoa dep nua ne ban
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 02:19
Nguyễn Vũ Thái Bình
07. November um 01:29
Hoa dep nua ne ban
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
07. November um 02:19
Luxubu
07. November um 01:56
KIẾM TIỀN ONLINE LÚC RẢNH
Đây là các web ngày chỉ cần ngày lên 1lần là được không tốn nhiều thời gian của ta tranh thủ lúc rảnh niếu kiên trì chơi có thể thu nhập thụ động 100$-1000 $/tháng
Đây là các trang web và app kiếm được tiền mà mình đã trải nghiệm và cũng đã rút được tiền
MA TRẬN KIẾM 500 $/ tháng
¥-KIẾM MIỄN PHÍ
+ Xem video kiếm lược Quay vòng quay kiếm tiền
https://www.snuckls.com/nghia27
1-xây thành phố kiếm tiền
http://creamytown.com/?ref=574
2-Nuôi
... Mehr anzeigen
CreamyTown - Играй и зарабатывай!
Игра с выводом реальных денег, Игра CreamyTown.com,Зарабатывай играя
creamytown.com
Gefällt 0
1
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 10:34
Nguyễn Vũ Thái Bình
06. November um 09:11
Em doc truyen cho anh nghe
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 10:34
Nguyễn Vũ Thái Bình
06. November um 09:13
Doi ta tung tang duoi vuon cay dang rung la, dep ban ha
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 10:34
Nguyễn Vũ Thái Bình
06. November um 09:28
Be va bong bay
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 10:34
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:25
LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Em xa anh nửa vòng trái đất
Khi em ngủ nghĩa là anh đang thức
Hai chúng ta không cùng thấy mặt trời
Khí hậu hai nơi cũng khác ,!
Mùa đông ở̀ bên này rất rét
Làn đầu em nhìn thấy tuyết
Em đã vui đìa thỏa thích
Ước gì có anh ở đây !

Thiên nhiên bên này đẹp lắm
Mùa xuân hoa nở đầy rừng
Mua thu thảm vàng rực rỡ
Xuân về tràn ngập yêu thương !

Duy nhất
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 10:34
Nguyễn Vũ Thái Bình
06. November um 09:54
Em va gau bong cung co bong bay vui that
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 03:16
Pham Nam
06. November um 02:30
Vì sao tôi yêu Alladswork đến thế và vì sao tôi giới thiệu bạn tham gia :
1: Vốn ít, tối thiểu 10$ thôi, chỉ có 1 bữa nhậu mà có thể gây dựng cả một hệ thống .
2: Ngày kích 10 quảng cáo, chỉ 5 phút là xong. Gói đầu tư ngắn chỉ 60 ngày vốn lãi 120%. Mỗi ngày trả lãi + vốn 2%, 60 ngày lãi 120% nếu bạn không tái đầu tư . Còn tái đầu tư thì lời 300% 6 tháng .
3: Không bắt buộc tuyển dụng, Vốn ít lời ít vốn nhiều lời nhiều. Tuyển dụng được thì có tiền nhiều, Không thì
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
06. November um 03:16
Hoang ThiThi
06. November um 02:42
Hàng triệu người sai lầm vì chỉ CÒNG LƯNG, nhịn ăn nhịn mặc lo kiếm tiền mua nhà mà quên đi 5 điều này
Kinh doanh, làm giàu, vật lộn k.i.ế.m. kế sinh nhai đôi lúc khiến chúng ta vô tình đánh mất đi rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là sức khỏe. Thử đọc xem bạn có thấy hình ảnh mình thấp thóang đâu đây không nhé!

1. Cần nhà hơn là tổ ấm

Nhiều người với tâm lý “định cư lạc nghiệp” nên luôn muốn sở hữu một căn phòng.

Vì vậy, người nào cũng phấn
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 11:18
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:31
Thuyen anh ra khoi roi em a
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 05:03
Luxubu
04. November um 15:08
KIẾM TIỀN ONLINE LÚC RẢNH
Đây là các web ngày chỉ cần ngày lên 1lần là được không tốn nhiều thời gian của ta tranh thủ lúc rảnh niếu kiên trì chơi có thể thu nhập thụ động 100$-1000 $/tháng
Đây là các trang web và app kiếm được tiền mà mình đã trải nghiệm và cũng đã rút được tiền
MA TRẬN KIẾM 500 $/ tháng
¥-KIẾM MIỄN PHÍ
+ Xem video kiếm lược Quay vòng quay kiếm tiền
https://www.snuckls.com/nghia27
1-xây thành phố kiếm tiền
http://creamytown.com/?ref=574
2-Nuôi
... Mehr anzeigen
CreamyTown - Играй и зарабатывай!
Игра с выводом реальных денег, Игра CreamyTown.com,Зарабатывай играя
creamytown.com
Gefällt 1
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 03:41
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:26
Canh dep ben song
Gefällt 7
Kanu Nguyen dep
05. November um 05:01
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 03:41
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:30
EM LẤY CHỒNG XA...


Từ ngày mẹ bắt em lấy chồng
Không biết rằng em nhớ anh không
Cái hôm đám cưới anh là khách
Em là cô dâu đẹp nhất vùng !
Khi em mời nước em chợt khóc
Ngại ngùng anh lặng lẽ quay đi
Chồng em cứ hỏi rằng ai đấy
Trời ơi em đã nói những gì ?

Từ đó bặt tin em đất khách
Quê nhà mọi thứ đã đổi thay
Mẹ em ngày nào cũng ngóng đợi
Vò võ đơn thân bóng
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 03:41
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:31
Thuyen anh ra khoi roi em a
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
05. November um 03:40
Nguyễn Vũ Thái Bình
05. November um 03:31
Thuyen anh ra khoi roi em a
Gefällt 0
Kanu Nguyen hat einen Beitrag geteilt
03. November um 13:31
Nguyễn Thị Hiền
28. September um 14:31
Gefällt 0
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.