Username:  Passwort:
  
  
 
nguyễn văn hải
Phuchoa003
ChronikFreunde  0Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Gesponsert
Gesponsert
 
Steckbrief:
Stadt:hyhy
Website:  https://www.xenzuu.com
Ausführliche Informationen verbergen
Persönliche Interessen  
Über mich:  Sjjsjsjs
Tätigkeit:  Nsjsjsj
Interessen:  Nsnsnsj
Lieblingsmusik:  Nsnsnsn
Lieblingsfilme:  Sjjsjs
Lieblingssendungen:  Sjjsjsj
Lieblingsbücher:  Sjsjjs
Lieblingsspiele:  Sjjsjs
Communities:  Xenzuu (en.)
0 5 3 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
24. September um 08:06
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
24. September um 07:57
Sự kiên Trung Thu Dành riêng cho Team Hoa Đời
+ yêu cầu : Người của Team Hoa Đời
•Vào 19h tối ngày 24-09-2018 sẽ đăng 1 bài viết việc bạn cần làm là like + cmt + share và chúc người cmt trên mình ( vd : trung thu vui vẻ v.v)
- mỗi 50 bạn nhanh nhất sẽ nhận 20k card viettel
- all người cmt không nhanh sẽ được nhận 10k viettel
Lưu ý : chúng tôi sẽ gữi qua tin nhắn nên bạn phải là duy nhất sự dùng thể tại
+ sự kiên đua top click
Top 1: 500k
Top
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
23. September um 02:15
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
23. September um 02:11
* Giới thiệu Cho 50 Thành Viên mới
+ Vào Team Sẽ có thêm chữ màu đỏ của dòng Trang Chủ
+ click thì " giao diên như vậy "

+ Việc bạn cần làm là kéo xuống bài viết
-like + cmt + share + bấm vào quãng cáo = 0,01 đô
- 1 ngày sẽ có 200 bài viết cho các bạn
+ mấy bạn tuyến trên sẽ nhận khác nhau nha
•Tuyến 1 " 1 click =0,2 đô"
• tuyến 2 " 1 click =0,1 đô"
• tuyến 3 " 1 click =0,08 đô"
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
22. September um 08:37
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
22. September um 08:32
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 15:56
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 15:48
Khoe thành tích bọn m vào đây
18 ngày = 307 usd
Team : gấu trắng đâu rồi
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:52
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 16
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:52
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 16
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:52
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 17
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:51
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 18
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 17
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 18
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:34
Tus 19
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:33
Tus 20
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:33
Tus 21
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:33
Tus 22
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:49
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:33
Tus 23
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:32
Tus 24
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:32
Tus 25
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:32
Tus 26
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 27
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 28
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 29
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 30
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:48
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 30
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:31
Tus 31
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:30
Tus 32
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:30
Tus 33
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:30
Tus 34 !
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:30
Tus 35
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:29
Tus 36
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:29
Tus 37
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:29
Tus 39
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:47
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:29
Tus 38
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:29
Tus 39
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:28
Tus 40
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:28
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:27
Halo
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:27
Treo tus gì hk
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:26
Treo tus cho 120
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:46
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:26
Yêu được bỏ được
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:10
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:37
Tus 05
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:10
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:37
Tus 04
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:10
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:37
Tua 03
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:10
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:38
Tus 02
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:10
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:38
Tus 02
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:09
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:38
Tus 01
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:09
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:38
Tus 00
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
21. September um 05:09
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
21. September um 04:39
Halo i
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
20. September um 18:35
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
20. September um 18:26
sorry this is my personal page so i will band if i want (please respect each other)
•xin lỗi đây là trang cá nhân tôi nên tôi sẽ band nếu tôi muốn ( xin bạn tôn trọng nhau )
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
20. September um 08:39
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
20. September um 08:29
Đây là đâu
Bọn m là ai
Gefällt 0
nguyễn văn hải hat einen Beitrag geteilt
20. September um 08:39
Nguyễn Trần bảo Ngọc ⚑
20. September um 08:29
Em tưởng anh thương em nhiều
Gefällt 0
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.