Username:  Passwort:
  
  
 
Hong Ha
Haroyal
ChronikFreunde  1097Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:23. Februar 1957
Stadt:Ha Noi
Website:  https://xenzuu.com/ref?=173382
Weitere Informationen anzeigen
1097 1070 1112 4
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (1097)
MACKIND ROHLAND
le khacquoc
Nguyễn Tuấn
CynthiaEden
Kim Thoa
thuyen trang
Amgrow
Nguyễn Thanh Trà
Sihem Abderrahmen
Gesponsert
 
Hong Ha
Heute um 09:06
Gefällt 1
Hong Ha
Heute um 05:26
Gefällt 4
Hong Ha
Heute um 05:25
Binh yen
Gefällt 4
Hong Ha
Gestern um 16:21
Gefällt 3
Hong Ha
Gestern um 16:20
Gefällt 3
Truong Ton like
Gestern um 16:48
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 01:56
Truong Ton
Gestern um 01:47
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 4
Vina DaMon Dung qua
Gestern um 01:58
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 01:55
Truong Ton
Gestern um 01:47
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 3
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 01:54
Truong Ton
Gestern um 01:48
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 9
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
Gestern um 01:53
Truong Ton
16. April um 06:17
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 6
Hong Ha
Gestern um 01:52
Gefällt 2
Hong Ha
16. April um 20:05
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 5
Hong Ha duong pho mua bay?
Gestern um 01:57
Hong Ha
16. April um 19:50
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
16. April um 06:25
Truong Ton
16. April um 06:15
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 5
Vina DaMon ok
16. April um 06:26
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
16. April um 06:25
Truong Ton
16. April um 06:17
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 5
Vina DaMon ok
16. April um 06:27
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
16. April um 06:24
Truong Ton
16. April um 06:16
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 5
Vina DaMon ok
16. April um 06:28
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
16. April um 06:23
Truong Ton
16. April um 06:16
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 5
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
16. April um 06:23
Truong Ton
16. April um 06:15
Kenh đầu tư online thời 4.0 uy tín.Lợi nhuận 1.6%/1 ngày=48%/1 tháng.đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên công ty nước ngoài. mức đầu tư tối thiểu 50$=1.175.000 VNĐ. Sau 30 ngày hoàn trả tiền gốc lợi nhuận trả về mỗi ngày.rút về VCB 1 nốt nhạc.
Điều kiện tham gia:
+ Số tiền đầu tư tối thiểu 50$
+ Có thẻ ngân hàng VCB internet banking chuyển khoản online.
+ Tài khoản tiền điện tử perfectmoney(PM - ib hướng dẫn tạo lập và xác minh).
Bạn nào quan tâm
... Mehr anzeigen
Gefällt 6
Vina DaMon ok
16. April um 06:28
Vina DaMon ok
16. April um 06:29
Hong Ha
16. April um 06:07
Gefällt 4
Hong Ha
16. April um 05:30
Gefällt 4
Hong Ha
16. April um 02:20
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 09:50
Truong Ton
15. April um 09:24
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Lenjon.io - The world's leading automated earnings platform
Lenjon.io is the world's leading automated earnings platform in the global cryptocurrency and stock exchange markets. Our company was founded in 2013 as a division of the group of companies Lenjon Limited in Poland
www.lenjon.io
Gefällt 5
1
Vina DaMon like
15. April um 09:54
md sugita like
16. April um 19:52
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 09:30
Truong Ton
15. April um 09:24
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Lenjon.io - The world's leading automated earnings platform
Lenjon.io is the world's leading automated earnings platform in the global cryptocurrency and stock exchange markets. Our company was founded in 2013 as a division of the group of companies Lenjon Limited in Poland
www.lenjon.io
Gefällt 2
1
Vina DaMon like
15. April um 09:55
Vina DaMon like
15. April um 09:55
md sugita like
16. April um 19:52
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 09:29
Truong Ton
15. April um 09:24
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Lenjon.io - The world's leading automated earnings platform
Lenjon.io is the world's leading automated earnings platform in the global cryptocurrency and stock exchange markets. Our company was founded in 2013 as a division of the group of companies Lenjon Limited in Poland
www.lenjon.io
Gefällt 4
1
Vina DaMon like
15. April um 09:54
md sugita Cryptohuge : https://cryptohuge.com/index?ref=4598586
16. April um 19:52
Hong Ha
15. April um 07:58
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 03:03
Vina DaMon
15. April um 02:43
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 03:02
Vina DaMon
15. April um 02:44
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 03:02
Vina DaMon
15. April um 02:43
KÈO HÓT 2019
Đăng nhập, nhận 0,2LEN
Hàng ngày đăng nhập nhân 0,1LEN
NHẬN ĐỦ 10LEN = 10$ ĐẦU TƯ GÓI 10$ LÃI 8%/ THÁNG.
LINK ĐĂNG KÝ:
http://www.lenjon.io/ref_id=bBlOEJKtnbQcerI
👍 Địa chỉ trụ sở + Mã số thuế rõ ràng.
👍 Quỹ bảo hiểm warta (240.000.000$)
👍 Hệ sinh thái khác biệt + Nền tảng công nghệ cao
👍 Tham gia đầu tư: $10_$50.000.
👍 Lãi: 8_20%/tháng. Lãi trả hàng ngày
👍 3 Cổng đầu tư/Rút lãi : BTC/ETH/PM
👍 Thanh khoản: nhanh
... Mehr anzeigen
Gefällt 1
Hong Ha
15. April um 02:27
Gefällt 5
Do dinh Thi Đẹp quá
15. April um 03:57
Do dinh Thi Đẹp quá
15. April um 03:57
Do dinh Thi Đẹp quá
15. April um 03:57
md sugita Topanket : https://topanket.com/p4802
16. April um 19:53
Hong Ha
15. April um 02:27
Gefällt 2
Hong Ha
15. April um 02:26
Gefällt 2
Hong Ha
15. April um 02:26
Gefällt 2
Hong Ha
15. April um 02:26
Gefällt 2
Hong Ha
15. April um 02:25
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
15. April um 02:23
Gefällt 2
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 10:10
Vina DaMon
14. April um 09:39
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 5
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 10:10
Vina DaMon
14. April um 09:39
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 5
Hong Ha
14. April um 10:08
Gefällt 4
Hong Ha
14. April um 10:08
Gefällt 3
Hong Ha
14. April um 10:08
Hồ Sông Đà - Lai Châu
Gefällt 3
Hong Ha
14. April um 08:14
Gefällt 2
Hong Ha
14. April um 01:46
Nếu bạn cứ đều đặn ăn các thức ăn không lành mạnh, cơ thể bạn sẽ trở nên không khỏe mạnh. Cơ thể bạn là một hệ thống tự nhiên hoạt động dưới sự điều phối của các nguyên lý.
Gefällt 2
lý dũng online hay
14. April um 08:32
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:33
Vina DaMon
14. April um 00:34
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 5
KeMü schön
14. April um 01:46
Hong Ha
14. April um 01:32
Chuyen xua ke rang: mot cong nhan vao kho lanh ko ra dc, bat ngo dc bao ve mo cua cuu co ra vi ngay nao co ve cung chao nguoi bao ve.
Bao ve xua va nay
Chuyen nay ke rang: Mot cong nhan vao kho lanh, ko ra dc, bat ngo bao ve den va mo cho co ra vi: ra ve ai cung phai diem chi van tay, nay het gio van thieu, nhin camera, biet co vao kho ko ra dc va bao ve da den.
Gefällt 4
Tran thi Thuy Great
14. April um 02:17
Hong Ha
14. April um 01:14
4.0 = connect & share
Gefällt 3
Vina cap mmorning
14. April um 01:19
Suzana lepo
14. April um 01:19
Vina cap mmorning
14. April um 01:20
Nikola Andric nice
14. April um 01:25
Amit Srivastava https://refer.gener8ads.com/r/UUZveY
14. April um 02:55
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:12
Vina DaMon
14. April um 00:34
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 1
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:11
Vina DaMon
14. April um 00:34
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 1
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:11
Vina DaMon
14. April um 00:35
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 1
KeMü schön
14. April um 01:46
lý dũng online các em bé vùng cao
14. April um 08:34
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:05
Vina DaMon
14. April um 00:34
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 0
Hong Ha hat einen Beitrag geteilt
14. April um 01:05
Vina DaMon
14. April um 00:34
Kênh đầu tư hot 2019- lãi suat 2,1%/ngay; chu kỳ: 15 ngay
https://empowerforex.biz/ref/19794
Gefällt 0
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.