Username:  Passwort:
  
  
 
tran bac
Lienminh
ChronikFreunde  1973Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:11. Oktober
Stadt:viet tri
Beziehungsstatus:  Verheiratet
Website:  https://t.me/FreeETHMoney_Bot?st...
Weitere Informationen anzeigen
1973 1936 4 0
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (1973)
Pascalschmid
mandy madiza
Indrajit Ghosh
djennad tahar
Klop80
Rupai Babu Majhi
Armando TC
Trần Hùng anh
Artem
Gesponsert
 
Jean Laurent Bonnafé Hello Mrs. and Sr You need financing for your home, for your business, to buy a car, to buy a motorcycle, to create your own business, for your personal needs plus doubts. BNP PARIBAS grants personal loans that range between 5,000€ and 50 million € with a nominal interest rate of 3%, regardless of the amount. For more information contact: belgiacredor@gmail.com WhatsApp: + 41 625 880 628 Thank you.
11. Juli um 12:46
Mmiran START A SECOND INCOME FROM HOME -NO INVESTMENT Learn from the video:https://www.youtube.com/watch?v=_IU2yNBIX-Q JOIN NOW: http://www.sfi4.com/19541102.0412/FREE (Copy-Paste on your browser) For further details, please contact at mmdas0411@gmail.com Want to help you to get these unique products Just click on the link and follow instructions, Pay in any currency. https://www.tripleclicks.com/collection?id=97294
25. Juli um 17:58
GOLDTIME COFFEE Tham gia mua phân quyền kinh doanh cùng với goldtime chỉ có 3 triệu một lần duy nhất được hưởng các quyền lợi như sau: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 1. Cty tặng 5456 cổ phiếu cty 2. Được môi giới khách hàng mua phân quyền kinh doanh hưởng 10% trực tiếp 3. Hưởng 5% chia cho 10 tầng (từ f2-f11) 4. Hưởng 1% khách hàng của mình đến sử dụng dịch vụ tại chuỗi Cafe goldtime trong 15 tầng. 5. Được chia cổ tức hàng tháng dựa trên số lượng cổ phiếu mình có 6. Hưởng 30% trong 5% số tiền mà các điểm quán liên kết cho phí dịch vụ 7. Hưởng 50% thu nhập của điểm quán liên kết ra quán tiếp theo 8. Sở hữu hệ thống chuỗi Cafe toàn quốc mang thương hiệu Cafe goldtime. 9. Được phép phân phối hàng chất lượng cao cho cộng đồng goldtime. 10. Được phép giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch nội bộ cty 11. Được tham gia học tập, đào tạo huấn luyện kỹ năng marketing miễn phí. 12. Hưởng giá trị gia tăng cổ phiếu theo thời gian 13. Tài khoản affiliates được kế thừa cho thế hệ sau. 14. Được đăng ký mã đầu tư tạo dựng doanh nghiệp cá nhân khi doanh số hệ thống đạt 1 tỷ và hưởng 1%/ các nguồn thu trong hệ thống 15. Phát triển hệ thống doanh nghiệp không giới hạn tại điều thứ 14 khi đủ 5 mã đạt 1 tỷ thì được hưởng 3% doanh thu trên hệ thống của mình. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Link đăng ký đây ne> http://login.goldtimecoffee.vn/affiliate?link=AChau83
26. Juli um 03:30
GOLDTIME COFFEE Tham gia mua phân quyền kinh doanh cùng với goldtime chỉ có 3 triệu một lần duy nhất được hưởng các quyền lợi như sau: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 1. Cty tặng 5456 cổ phiếu cty 2. Được môi giới khách hàng mua phân quyền kinh doanh hưởng 10% trực tiếp 3. Hưởng 5% chia cho 10 tầng (từ f2-f11) 4. Hưởng 1% khách hàng của mình đến sử dụng dịch vụ tại chuỗi Cafe goldtime trong 15 tầng. 5. Được chia cổ tức hàng tháng dựa trên số lượng cổ phiếu mình có 6. Hưởng 30% trong 5% số tiền mà các điểm quán liên kết cho phí dịch vụ 7. Hưởng 50% thu nhập của điểm quán liên kết ra quán tiếp theo 8. Sở hữu hệ thống chuỗi Cafe toàn quốc mang thương hiệu Cafe goldtime. 9. Được phép phân phối hàng chất lượng cao cho cộng đồng goldtime. 10. Được phép giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch nội bộ cty 11. Được tham gia học tập, đào tạo huấn luyện kỹ năng marketing miễn phí. 12. Hưởng giá trị gia tăng cổ phiếu theo thời gian 13. Tài khoản affiliates được kế thừa cho thế hệ sau. 14. Được đăng ký mã đầu tư tạo dựng doanh nghiệp cá nhân khi doanh số hệ thống đạt 1 tỷ và hưởng 1%/ các nguồn thu trong hệ thống 15. Phát triển hệ thống doanh nghiệp không giới hạn tại điều thứ 14 khi đủ 5 mã đạt 1 tỷ thì được hưởng 3% doanh thu trên hệ thống của mình. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Link đăng ký đây ne> http://login.goldtimecoffee.vn/affiliate?link=AChau83
26. Juli um 03:30
Nicoleheinz7 Hello I am secretary of a particular financial institution and we offer loans to people who need credit for their project or activities where the private good to pay debts or bills. my manager is available to give you the loan with a fixed interest rate of 2% per annum. its offer is between 1.000 € to 2.000.000 €. So, if you need money loan contact us at our e-mail address: creditfinancial2013@gmail.com creditfinancial2013@gmail.com Here is our whatsapp number: +33756819274
03. August um 21:34
GOLDTIME COFFEE Dự án mới, xem video kiếm tiền chuẩn bị ra mắt trong tháng này, nhanh tay đang ký ngay cho mình một chỗ ne. Link đăng ký: https://www.ptcshare.com/ref/HaiDuong (Đk xong vào Email xác minh ne và đăng nhập vào web)
02. Juni um 06:31
Jean Laurent Bonnafé Hello Mrs. and Sr You need financing for your home, for your business, to buy a car, to buy a motorcycle, to create your own business, for your personal needs plus doubts. BNP PARIBAS grants personal loans that range between 5,000€ and 50 million € with a nominal interest rate of 3%, regardless of the amount. For more information contact: belgiacredor@gmail.com WhatsApp: + 41 625 880 628 Thank you.
11. Juli um 12:46
Mmiran START A SECOND INCOME FROM HOME -NO INVESTMENT Learn from the video:https://www.youtube.com/watch?v=_IU2yNBIX-Q JOIN NOW: http://www.sfi4.com/19541102.0412/FREE (Copy-Paste on your browser) For further details, please contact at mmdas0411@gmail.com Want to help you to get these unique products Just click on the link and follow instructions, Pay in any currency. https://www.tripleclicks.com/collection?id=97294
25. Juli um 17:58
Nicoleheinz7 Hello I am secretary of a particular financial institution and we offer loans to people who need credit for their project or activities where the private good to pay debts or bills. my manager is available to give you the loan with a fixed interest rate of 2% per annum. its offer is between 1.000 € to 2.000.000 €. So, if you need money loan contact us at our e-mail address: creditfinancial2013@gmail.com creditfinancial2013@gmail.com Here is our whatsapp number: +33756819274
03. August um 21:34
GOLDTIME COFFEE Dự án mới, xem video kiếm tiền chuẩn bị ra mắt trong tháng này, nhanh tay đang ký ngay cho mình một chỗ ne. Link đăng ký: https://www.ptcshare.com/ref/HaiDuong (Đk xong vào Email xác minh ne và đăng nhập vào web)
02. Juni um 06:31
GOLDTIME COFFEE Tham gia mua phân quyền kinh doanh cùng với goldtime chỉ có 3 triệu một lần duy nhất được hưởng các quyền lợi như sau: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 1. Cty tặng 5456 cổ phiếu cty 2. Được môi giới khách hàng mua phân quyền kinh doanh hưởng 10% trực tiếp 3. Hưởng 5% chia cho 10 tầng (từ f2-f11) 4. Hưởng 1% khách hàng của mình đến sử dụng dịch vụ tại chuỗi Cafe goldtime trong 15 tầng. 5. Được chia cổ tức hàng tháng dựa trên số lượng cổ phiếu mình có 6. Hưởng 30% trong 5% số tiền mà các điểm quán liên kết cho phí dịch vụ 7. Hưởng 50% thu nhập của điểm quán liên kết ra quán tiếp theo 8. Sở hữu hệ thống chuỗi Cafe toàn quốc mang thương hiệu Cafe goldtime. 9. Được phép phân phối hàng chất lượng cao cho cộng đồng goldtime. 10. Được phép giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch nội bộ cty 11. Được tham gia học tập, đào tạo huấn luyện kỹ năng marketing miễn phí. 12. Hưởng giá trị gia tăng cổ phiếu theo thời gian 13. Tài khoản affiliates được kế thừa cho thế hệ sau. 14. Được đăng ký mã đầu tư tạo dựng doanh nghiệp cá nhân khi doanh số hệ thống đạt 1 tỷ và hưởng 1%/ các nguồn thu trong hệ thống 15. Phát triển hệ thống doanh nghiệp không giới hạn tại điều thứ 14 khi đủ 5 mã đạt 1 tỷ thì được hưởng 3% doanh thu trên hệ thống của mình. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Link đăng ký đây ne> http://login.goldtimecoffee.vn/affiliate?link=AChau83
26. Juli um 03:31
Nicoleheinz7 Hello I am secretary of a particular financial institution and we offer loans to people who need credit for their project or activities where the private good to pay debts or bills. my manager is available to give you the loan with a fixed interest rate of 2% per annum. its offer is between 1.000 € to 2.000.000 €. So, if you need money loan contact us at our e-mail address: creditfinancial2013@gmail.com creditfinancial2013@gmail.com Here is our whatsapp number: +33756819274
03. August um 21:33
GOLDTIME COFFEE Dự án mới, xem video kiếm tiền chuẩn bị ra mắt trong tháng này, nhanh tay đang ký ngay cho mình một chỗ ne. Link đăng ký: https://www.ptcshare.com/ref/HaiDuong (Đk xong vào Email xác minh ne và đăng nhập vào web)
02. Juni um 06:31
Nicoleheinz7 Hello I am secretary of a particular financial institution and we offer loans to people who need credit for their project or activities where the private good to pay debts or bills. my manager is available to give you the loan with a fixed interest rate of 2% per annum. its offer is between 1.000 € to 2.000.000 €. So, if you need money loan contact us at our e-mail address: creditfinancial2013@gmail.com creditfinancial2013@gmail.com Here is our whatsapp number: +33756819274
03. August um 21:32
Nicoleheinz7 Hello I am secretary of a particular financial institution and we offer loans to people who need credit for their project or activities where the private good to pay debts or bills. my manager is available to give you the loan with a fixed interest rate of 2% per annum. its offer is between 1.000 € to 2.000.000 €. So, if you need money loan contact us at our e-mail address: creditfinancial2013@gmail.com creditfinancial2013@gmail.com Here is our whatsapp number: +33756819274
03. August um 21:32
tran bac
21. Mai um 08:21
tg://resolve?domain=ETH_Hourly_freebot&start=567413711
Gefällt 1
tran bac
20. Mai um 20:26
https://elitefinfx.com/?ref=E7202376
Register under the link above to get a $ 20 bonus
Elite - Finance Forex Limited
elitefinfx.com
Gefällt 0
tran bac
20. Mai um 08:53
t.me/StartBitcoinMiningBot?start=567413711
Gefällt 1
Calabrò Eugenio Mimmo https://www.qoinpro.com/en/login/52df41ed84a1a29e1079ab8f95dcbd9f
11. Mai um 08:41
VlastaUheli Bắt đầu kinh doanh của bạn, có đăng ký và hỗ trợ miễn phí. Bạn là một ông chủ. Sự kiên trì và công việc cho kết quả thêm! www.sfi4.com/17594251/FREE
14. Mai um 00:20
Mats Ahlqvist Argentas is building a new global payment network and distributing some of their future global currency to early adopters. This all is by invitation only and I have a limited number of invitations. Here is my invitation link: https://argentas.io/users/invite.php?invite=6A77F1FF8B
25. Mai um 14:59
tran bac
04. Mai um 09:17
http://dataentry.kingjobz.com/?ref=107838
What will I get money for?

You will receive money for data entry work. At the moment, the cost of per line data entry is 1 dollar. Data entry is carried out in your account after registration. Also, you will be able to attract referrals (other employees), get 50% of their earnings. A referral link is available in your account.

How can I get money?

Money from the system can be withdrawn to a plastic card of
... Mehr anzeigen
Dataentry.KingJobz.com - New Dataentry and captcha typing Prt time work , 2-5$ per captcha and data entry line, Year 2019.
dataentry.kingjobz.com
Gefällt 4
1
GOLDTIME COFFEE Xem video có 9200đ/1 video nhe. https://workmines.com/register.aspx?u=50473
04. Mai um 10:31
Djokic Mirjana like and shared
04. Mai um 12:35
GOLDTIME COFFEE Dự án mới, xem video kiếm tiền chuẩn bị ra mắt trong tháng này, nhanh tay đang ký ngay cho mình một chỗ ne. Link đăng ký: https://www.ptcshare.com/ref/HaiDuong (Đk xong vào Email xác minh ne và đăng nhập vào web)
02. Juni um 06:31
tran bac
02. Mai um 21:56
DLive
dlive.tv
Gefällt 1
VlastaUheli Kinh doanh an toàn hoặc lương bổ sung, lương thường xuyên, là một phần của đội ngũ tôi, đăng ký MIỄN PHÍ. http://www.sfi4.com/17594251/FREE
02. Mai um 23:44
igor https://trading.cryptobo.com/ref?r=kScf40DvzCD3Cc1vP0pc2uyDclN4M46M
01. Mai um 19:42
Serena Nesta ooga.link/chusnulwafa
01. Mai um 22:50
GOLDTIME COFFEE Xem video có 9200đ/1 video nhe. https://workmines.com/register.aspx?u=50473
04. Mai um 10:31
Ion Iacob . It's very simple, you sign up for free and then confirm your email address, then you get your personalized link that you have to promote. https://moneyonlineinvestment.com/r/284936 https://purchasesharesonline.com/r/20209 https://online-stock-exchange.com/r/302859 https://pexopower.com/ref/ionelui Get a bonus - $ 50 at registration❗️ https://ntwgold.com/?invite=3529938338 https://upgroup.io/ug/ionelui Success!
30. April um 14:05
igor https://trading.cryptobo.com/ref?r=kScf40DvzCD3Cc1vP0pc2uyDclN4M46M
01. Mai um 19:42
GOLDTIME COFFEE Xem video có 9200đ/1 video nhe. https://workmines.com/register.aspx?u=50473
04. Mai um 10:32
Ion Iacob my link https://www.mlmgateway.com/?refcode=23860161
30. April um 14:05
Ruimte10 Xin chào. Đối với tất cả các bạn, lo lắng về tiền bạc, tài chính: bạn có một dự án và bạn muốn có một khoản tài chính, bạn đang tìm kiếm một nhà đầu tư hoặc bạn cần một khoản vay cho các vấn đề khác nhau. Hãy để ING Capital ở đây để đáp ứng tất cả các vấn đề liên quan đến tiền của bạn. Theo ý của họ, họ đặt khoản vay từ € 5.000 đến € 150.000 dưới dạng khoản vay hoặc khoản đầu tư có thể hoàn trả trong một khoảng thời gian cụ thể. Để biết thêm thông tin: hoặc liên hệ trực tiếp với một trong các đối tác theo yêu cầu của bạn: Mail: bienczykdaniel1@gmail.com whatsapp: +33 7 56 86 67 67
01. Mai um 13:42
igor https://trading.cryptobo.com/ref?r=kScf40DvzCD3Cc1vP0pc2uyDclN4M46M
01. Mai um 19:42
tran bac hat sein Profilbild geändert
28. April um 06:14
Gefällt 8
Ion Iacob hello and welcome!
30. April um 14:06
Ruimte10 Hallo. für alle ihre, geldsorgen, finanzierung: sie haben ein projekt und sie möchten, dass eine finanzierung, sie suchen einen investor, oder sie brauchen einen kredit für verschiedene probleme. Lassen sie sich von ING capital ist hier, um erfüllen alle ihre probleme im zusammenhang mit geld. sie setzen zu ihrer verfügung ein darlehen von 5000€ bis 150.000.000€ in form von darlehen oder investitionen rückzahlbar über einen bestimmten zeitraum. Für mehr information: oder wenden sie sich an einen der partner direkt um ihre anfrage: Mail: bienczykdaniel1@gmail.com whatsapp: +33 7 56 86 67 67
01. Mai um 13:43
igor https://trading.cryptobo.com/ref?r=kScf40DvzCD3Cc1vP0pc2uyDclN4M46M
01. Mai um 19:42
! @SeX streetART + inventions → ♥.tk thanks for adding to friends -_- ﴾͡๏̯͡๏﴿ -_- More friends ► www.xenzuu.com/cm2521#_ADD-links
24. April um 19:43
Peeter Krusten Build Something Great http://www.sfi4.com/10928399.111/FREE
25. April um 16:00
Tetiana Vivdenko Like
26. April um 08:18
viorel man Register here and invest 3$ https://moneyonlineinvestment.com/r/329214
26. April um 08:35
GOLDTIME COFFEE Xem video có & nhe, đăng ký tại đây https://franchisepro.asia/signup/AChau
26. April um 13:10
igor https://trading.cryptobo.com/ref?r=kScf40DvzCD3Cc1vP0pc2uyDclN4M46M
01. Mai um 19:42
GOLDTIME COFFEE Xem video có 9200đ/1 video nhe. https://workmines.com/register.aspx?u=50473
04. Mai um 10:32
Tetiana Vivdenko Hi! Have a nice day!
20. April um 07:38
 1
Hoa Hoa Hjj
20. April um 12:34
 1
hà tú helo
21. April um 14:36
 1
DJKosty **** Click on Invitation *** https://timebucks.com/?refID=214801455 Your affiliate link is https://facewonder.net/?ref=OfficialDJKosty
21. April um 20:18
Lê Cường Quyền cái này đã rút thử chưa bạn?
24. April um 18:12
Peeter Krusten Join my Team. Real people. Real opportunity. https://www.joinmysfiteam.com/10928399
25. April um 16:00
Ion Iacob Earn Satoshis Every Day. No Minimum Cashout! Perform Tasks & Earn Cash https://www.satoshisera.com/?ref=ionelui
30. April um 14:06


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's  -  Spenden

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt   |   Français

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.