Username:  Passwort:
  
  
 
Le Phat
Saodoingoi1423
ChronikFreunde  471Fotos
  Anmelden, um eine Nachricht zu schreiben 
 

Steckbrief:
Geburtstag:14. Januar
Stadt:Quảng Nam
Beziehungsstatus:  Auf Partnersuche
Website:  http://phatle.info/
471 449 26 5
Freunde Abonnenten Fotos Videos
Gesponsert
Freunde (471)
Komla
Doan Nguyen Thanh Doan
shally Vy
atiqur rahman
Leonid
tran bac
Peter Gladiš
Christof Christof
Edisa Edisa
Gesponsert
 
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
07. Dezember um 02:05
Tanim Sumon hat ein Bild hochgeladen
03. Dezember um 08:41
Gefällt 0
VlastaUheli Bắt đầu kinh doanh của bạn, có đăng ký và hỗ trợ miễn phí. Bạn là chính mình một ông chủ. Sự kiên trì và công việc cho kết quả bổ sung! www.sfi4.com/17594251/FREE
08. Dezember um 23:28
Ella I like. Super
23. Januar um 11:31
 1
Mmiran START A SECOND INCOME FROM HOME -NO INVESTMENT JOIN NOW: www.sfippa.com/19541102/real (Copy-Paste on your browser) Want to help you to get these unique products Just click on the link and follow instructions, Pay in any currency. https://www.tripleclicks.com/collection?id=97294 1. Can start earning money within hours from any country in the world. 2. No experience necessary; we train you FREE 3. Excellent long-term residual income potential 4. Earn money worldwide (in over 200 countries) 5. That’s not all, payments in SFI are in USD, not in cryptocurrency and easy transferring by PayPal/ Bank Transfer and other easy methods.
07. Juni um 19:27
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
07. Dezember um 02:05
Hong Ha
07. Dezember um 01:20
Gefällt 5
Ella Surprise! https://razleton.com/?ref=Mariya7 Get your instant bonus to your account $ 10. https://razleton.com/?ref=Mariya7
23. Januar um 11:31
Mmiran START A SECOND INCOME FROM HOME -NO INVESTMENT JOIN NOW: www.sfippa.com/19541102/real (Copy-Paste on your browser) Want to help you to get these unique products Just click on the link and follow instructions, Pay in any currency. https://www.tripleclicks.com/collection?id=97294 1. Can start earning money within hours from any country in the world. 2. No experience necessary; we train you FREE 3. Excellent long-term residual income potential 4. Earn money worldwide (in over 200 countries) 5. That’s not all, payments in SFI are in USD, not in cryptocurrency and easy transferring by PayPal/ Bank Transfer and other easy methods.
07. Juni um 19:28
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
04. Oktober um 15:12
Gefällt 8
Lưu Ly Ai đam mê truyện thì hãy đăng kí cái này https://dembuon.vn/rf/?c=VHH5SSV_ Đây là trang web truyện kiếm tiền, rút được tiền 100%
04. Oktober um 15:18
My Nhân Ike
04. Oktober um 15:19
Ella I like.
09. Oktober um 19:54
Ella Surprise! https://razleton.com/?ref=Mariya7 Get your instant bonus to your account $ 10. https://razleton.com/?ref=Mariya7
23. Januar um 11:31
Le Phat
03. Oktober um 03:23
Gefällt 7
Ella I like.
09. Oktober um 19:54
Ella Surprise! https://razleton.com/?ref=Mariya7 Get your instant bonus to your account $ 10. https://razleton.com/?ref=Mariya7
23. Januar um 11:31
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
02. Oktober um 15:47
Phạm Nhĩ
01. Oktober um 03:00
Gefällt 2
Ella I like.
09. Oktober um 19:54
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
02. Oktober um 15:46
Tuấn Tiền Tỉ
01. Oktober um 16:05
Gefällt 0
Le Phat
02. Oktober um 15:44
Đỉnh cao của nghệ thuật là đây.
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
01. Oktober um 16:40
Phạm Nhĩ
01. Oktober um 03:00
Gefällt 4
Tình Hoàng like
01. Oktober um 16:51
 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
01. Oktober um 16:38
Hoang ThiThi
25. September um 12:45
Gefällt 4
Tình Hoàng đep quá
01. Oktober um 16:53
 1
Nguyen Xuân chung Li ke
01. Oktober um 19:47
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
01. Oktober um 16:38
Nguyễn Vũ Thái Bình
30. September um 05:53
Phai vay khong ban?
Gefällt 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
28. September um 15:34
Luxubu
28. September um 15:11
KIẾM TIỀN ONLINE LÚC RẢNH
Đây là các trang web và app kiếm được tiền mà mình đã trải nghiệm và cũng đã rút được tiền
MA TRẬN KIẾM 500 usd tháng
¥-KIẾM MIỄN PHÍ
1-Nuôi chim siêu đẻ trứng kiếm tiền
Các bạn hãy đăng ký theo link: http://super-birds.com/?i=537963
2-Nuôi chim kiếm tiền
http://invest-birds.ru/?user=Nghianghia
3-Nuôi chim kiếm tiền
link: https://king-birds.com/?r=1318442
4-Trồng trà kiếm tiền
link: https://golden-tea.me/?ref=1585122
5-Nuôi
... Mehr anzeigen
SUPER-BIRDS - ýêîíîìè÷åñêàÿ îíëàéí èãðà ñ âûâîäîì ðåàëüíûõ äåíåã. Ìîìåíòàëüíûå âûïëàòû íà ïîïóëÿðíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû
Çàðàáîòîê â èíòåðíåòå, äåíüãè, äîõîä êàæäûé äåíü, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, ñòàáèëüíûé äîõîä
super-birds.com
Gefällt 3
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 16:12
Trần Thu Thuý
26. September um 20:46
Gefällt 3
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 16:10
Tatjana Kirik
24. September um 20:21
Gefällt 3
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 16:10
Mỹ Tú
27. September um 16:10
Gefällt 4
Le Phat
27. September um 14:20
Gefällt 2
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 14:14
Lê Luyến96
14. September um 05:25
Đơn giản và bình dị
Gefällt 2
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 14:12
Gefällt 2
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
27. September um 14:12
TRAVEL AROUND THE WORLD
27. September um 05:47
Gefällt 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
26. September um 17:28
Nguyễn Bảo Ngọc
24. September um 08:47
Trung thu là điều xa xỉ của em
Gefällt 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
26. September um 17:28
Hong Ha
26. September um 17:19
Gefällt 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
25. September um 14:58
Pham Quynh Anh
25. September um 13:41
Lặng thầm
Gefällt 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
22. September um 16:56
Khoa Vũ Anh
10. September um 16:33
@ FACEBOOK TỪ KẾ TƯỜNG

CÔ GIÁO TRẺ VÀ GS HỒ NGỌC ĐẠI
Những ai còn mù mờ về Sách GK Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại hãy xem clip này. Một cô gái rất có tâm, vô tư và không gì rõ ràng hơn khi phản bác lại cái gọi là phương pháp giáo dục ô vuông, ô tròn, ô tam giác của GS Hồ Ngọc Đại, người huênh hoang với công chúng rằng "Không ai làm giáo dục giỏi hơn tôi".

**********

CÔ ẤY THẬT CÓ TÂM CÓ TẦM

Lão Đại vào
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
22. September um 16:55
Khoa Vũ Anh
10. September um 16:33
@ FACEBOOK TỪ KẾ TƯỜNG

CÔ GIÁO TRẺ VÀ GS HỒ NGỌC ĐẠI
Những ai còn mù mờ về Sách GK Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại hãy xem clip này. Một cô gái rất có tâm, vô tư và không gì rõ ràng hơn khi phản bác lại cái gọi là phương pháp giáo dục ô vuông, ô tròn, ô tam giác của GS Hồ Ngọc Đại, người huênh hoang với công chúng rằng "Không ai làm giáo dục giỏi hơn tôi".

**********

CÔ ẤY THẬT CÓ TÂM CÓ TẦM

Lão Đại vào
... Mehr anzeigen
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
22. September um 16:55
Pham Quynh Anh
22. September um 07:11
Phía sau những tấm hình đẹp lung linh thơ mộng của du khách
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
22. September um 16:54
Pham Quynh Anh
21. September um 17:13
Đêm trăng hiền hòa, chúc mọi người ngon giấc
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:15
Reu Tamlang
19. September um 08:16
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:14
Lee zelda
20. September um 10:16
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:14
Hong Ha
19. September um 06:29
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:12
Nguyễn Tùng
19. September um 10:48
Gefällt 10
Pham Quynh Anh Like
21. September um 17:16
 1
Trần Mộng Quỳnh Cảnh có thật không vậy ta? Đẹp quá
21. September um 23:58
 1
Nguyễn Thế phong Canhhetche
22. September um 02:08
 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:10
Ancsa
19. September um 08:27
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:08
Nguyễn Lan
18. September um 01:00
Chào ngày mới, bình an và hạnh phúc
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:07
Nguyễn Tùng
18. September um 03:30
大家好!
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
21. September um 17:07
Nguyễn Tùng
20. September um 09:56
Gefällt 0
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 15:37
Lưu Ngà
18. September um 03:07
️️️️🍀 “Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa.
️️️️🍀 Khi 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta được nhiều năm rồi.
️️️️🍀 Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi bạn trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi…
️️️️🍀 Khi bạn 50
... Mehr anzeigen
Gefällt 3
Thanh Quang like
21. September um 16:47
Thanh Quang like
21. September um 16:48
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 15:33
LÊ VĂN NAM
20. September um 10:07
Gefällt 2
Thanh Quang .
21. September um 16:47
Nguyễn Tùng like
21. September um 16:51
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 15:33
Lữ Viễn Ngân hat ein Bild hochgeladen
25. August um 15:48
Gefällt 4
Thanh Quang .
21. September um 16:47
 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 15:33
Lữ Viễn Ngân hat ein Bild hochgeladen
25. August um 15:48
Gefällt 20
Thanh Quang like
21. September um 16:47
Nguyễn Tùng like
21. September um 16:51
Nguyễn Anh like
21. September um 16:55
Trần Hoàng Anh nice
21. September um 16:58
Trần Hoàng Anh nice
21. September um 16:58
Trần Hoàng Anh nice
21. September um 16:58
Trần Hoàng Anh nice
21. September um 16:58
Sumon Ahmed Nice place
22. September um 11:06
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 10:12
Văn Đào hat ein Bild hochgeladen
14. September um 17:41
Gefällt 11
Thanh Quang like
20. September um 15:14
 1
Mỹ Tú Like
20. September um 15:23
 1
Le Phat Tt nhé
20. September um 15:32
My Nhân Tt
20. September um 15:33
 1
Thanh Quang ,
21. September um 16:47
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 10:12
Lee zelda
19. August um 17:05
The first
Gefällt 16
Văn Đào Cùng kiếm tiền với link lopte thu gọn. Giúp bạn kiếm được ngày 10$ đơn giản, dễ sử dụng cho mọi người. Link đăng ký: http://lopte.pro/ref/vtad89 Video và nội dung tham khảo: https://lopte.pro/SjQrRlkS
20. September um 10:18
 1
bui phu http://goldrise.net/p683227/ đây là trang web đầu tư. mà cty chho mình 100 đô để đầu tư. nếu bạn đầu tư thanh công và trên 100 đô bạn mới đc rút tiền. ko phải ai đầu tư cug đc trên 100 đô nhé. hãy đăng ký và tim hiểu. để đầu tư đúng . và những ai đã chơi thử demo quyền chọn nhị phân thi nên tham gia nhé. ko cần phải bỏ vốn vào nhưng pải đầu tư đúng. mĩnh ngĩ nó cho mk 100 đô để mình đtư cho nó. và trả về % cho mình. chúc các bạn thành công. link đăng ký : http://goldrise.net/p683227/ Lưu ý mỗi máy tính , điện thoại chỉ được đăng ký 1 ID . Nếu bạn làm 2 ID trên 1 máy nó kg thanh toán , mất công mình làm .Link hương đẫn ;https://www.youtube.com/watch?v=bEgfNgmKkQs thử này nữa nha bạn. ko có tốn thơi gian đâu. ấn zô đầu tư rồi để mai có kết quả à
20. September um 12:17
Trần Quỳnh That which
20. September um 13:45
 1
Thanh Quang like
20. September um 15:14
 1
Le Phat Tt nhé
20. September um 15:32
Ha thi Bich ngoc Đep quá
20. September um 16:29
Ha thi Bich ngoc Đep quáT
20. September um 16:29
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 10:06
Great!
nguyen thi huong
17. September um 09:20
Gefällt 5
Thanh Quang like
20. September um 15:14
 1
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
20. September um 10:04
Ý nghĩa
Tô Huệ
20. September um 09:45
Gefällt 2
Thanh Quang like
20. September um 15:15
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
19. September um 16:49
Trần Thu Thuý
19. September um 08:21
Gefällt 12
Văn Đào Like
20. September um 03:09
 1
Nguyen MMO $$$ WealthBlock, free 20$ + 40$/Ref. Link: https://goo.gl/4PwNWw
20. September um 03:30
 1
Thanh Quang l
20. September um 15:15
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
19. September um 16:49
Vesna Simovic
19. September um 12:14
Gefällt 9
Văn Đào Like
20. September um 03:09
 2
Nguyen MMO $$$ WealthBlock, free 20$ + 40$/Ref. Link: https://goo.gl/4PwNWw
20. September um 03:30
Thanh Quang tt
20. September um 15:15
Le Phat hat einen Beitrag geteilt
19. September um 16:48
Nguyễn Mến
19. September um 16:06
Gefällt 16
nga uyen Hãy vào đây đk ngay để nhận free coin của paypal. đk xong vào email xác nhận và lấy mã code để đăng nhập. xong thì báo cho tôi để tôi xác nhận nữa là bạn có 12.900 coin. Link đăng ký: https://initiativeq.com/invite/SMtAXIauX ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY 12.900 COIN, bạn đăng ký xong nhớ báo cho minh biết để minh xác nhận nhé. khi bạn đăng ky và xác nhận email, đang nhập vào ID lấy link đăng ký của bạn gioi thiệu cho bạn của mình cứ mỗi ID do ban gt dk thành công bạn dc tặng 10.000 Q, sau đó bạn phải đăng nhập và id của ban để xác nhận f1 của bạn, chuc thanh công
19. September um 17:14
 1
Văn Đào Like
20. September um 03:09
Nguyen MMO $$$ WealthBlock, free 20$ + 40$/Ref. Link: https://goo.gl/4PwNWw
20. September um 03:30
Thanh Quang tt
20. September um 15:16
Le Phat
19. September um 07:58
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo cấp học bổng trị giá gần 500 triệu đồng cho Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Cô hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình liên kết quốc tế giữa trường này và Đại học Sunderland (Anh quốc).
https://phatle.info/2018/09/19/hoa-hau-tran-tieu-vy-duoc-trao-hoc-bong...
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được trao học bổng 500 triệu đồng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo cấp học bổng trị giá gần 500 triệu đồng cho Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Cô hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương tr…
phatle.info
Gefällt 9
2
Thanh Quang tt
20. September um 15:17
Weiter


Registrieren  -  Impressum  -  Datenschutz  -  AGB  -  Hilfe / FAQ  -  Kontakt  -  So funktioniert's

Sprache:   Deutsch   |   English   |   Tiếng việt

Copyright © 2017-2018 Xenzuu™ - Alle Rechte vorbehalten.